Утаагүй Баянхонгор

Баянхонгор аймгийн сайн дурынхан, өсвөрийн идэвхтнүүд нэгдэж, хэрхэн ажиллаж байгааг энэхүү видеоноос үзээрэй.

UNICEF
05 Наймдугаар сар 2020

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, МУ-ын Засгийн Газар хамтран хэрэгжүүлж буй “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулах нь” төслийн хүрээнд “Утаагүй Баянхонгор” санаачилгыг эхлүүлэн ажиллаж байна. Уг санаачилгад Баянхонгор аймгийн сайн дурынхан, өсвөрийн идэвхтнүүд нэгдэж, хэрхэн ажиллаж байгааг энэхүү видеоноос үзээрэй.

UNICEF Mongolia