НҮБ-ын Хүүхдийн Сан сургууль, цэцэрлэгт зайны халуун хэмжигч хүлээлгэн өглөө.

БЗД, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгуудад

UNICEF
Infrared thermometers
UNICEF/UNI369511/Chuluunbaatar
15 Есдүгээр сар 2020

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас Баянзүрх дүүргийн төрийн өмчийн бүх сургууль, цэцэрлэгт зайны халуун хэмжигч хүлээлгэн өглөө. Мөн НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн хөтөлбөр хэрэгждэг Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн сургууль, цэцэрлэгт зайны халуун хэмжигчийг нийлүүлнэ.

Handing over infrared thermometer.
UNICEF Mongolia
Infrared thermometers
UNICEF
Infrared thermometers
UNICEF