Та хүүхдэдээ сургуульд орохын өмнө хэрхэн туслах вэ?

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага

Parenting Guide
UNICEF

Хураангуй

Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуульд бүртгүүлсний дараа хүүхдэдээ хэрхэн туслах ёстой вэ? Энэ асуултад хариулт өгөх зорилгоор энэхүү гарын авлагыг бэлтгэлээ. Энэ гарын авлагад хүүхдийн хөгжлийн өргөн агуулгыг багтаахаас илүүтэй хүүхэд сургуульд элсэн суралцахад нэн тэргүүнд анхаарч хөгжүүлбэл зохих чадвар, дадлыг тодорхойлж өгснөөс гадна эцэг эхчүүдийн зүгээс хүүхдэдээ үзүүлэх дэмжлэг, санамж зөвлөгөөг оруулж өгсөн болно.

Гарын авлагын агуулга.

  • Бие бялдрын хөгжил
  • Хэл ярианы хөгжил
  • Сэтгэл хөдлөл, нийгэмшихүй
  • Оюун ухаан
  • Суралцах чадвар
  • Дасан зохицох чадвар
Parenting Guide
Автор
Д. Ганчимэг, А. Тунгалагтамир
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Монгол хэл

Files available for download