Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмж

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмж

Хураангуй

Эрүүл Мэндийн Яамтай хамтран НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас дэмжин хэвлүүлсэн шинэ Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмжүүд.

Зохиогч

Эрүүл мэндийн яам, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

Хэвлэсэн огноо

Хэл

Монгол хэл

Татах

(PDF, 695,45 KB)