КОВИД-19 цар тахлын үеийн хүүхдийн хүмүүжлийн аргууд

Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд нь танай гэр бүлийг цар тахлын энэ үед болон цаашдаа эрүүл, аюулгүй тайван, аз жаргалтай амьдрахад тустай.

WHO
Parenting Tips
UNICEF/UN0220822/Matas