Дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр КОВИД-19 халдварын эсрэг вакцин хийх цэгүүд

Дархлаажуулалтын цэгийн хаяг, байршил

Шадар сайдын хэвлэлийн алба
Pfizer BionTech
UNICEF/UN0433669/Sandag