INSPIRE: Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох долоон стратеги

Тухай

INSPIRE гэдэг нь засгийн газраас эхлээд жирийн иргэд, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил гээд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хариу үзүүлэх чиглэлээр ажилладаг бүх байгууллага, хүн бүрд зориулсан нотолгоонд суурилсан хэрэглэгдэхүүн юм. Энэхүү багц нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах хамгийн өндөр боломж бүхий урьдчилсан сэргийлэх хөтөлбөр үйлчилгээг илүү эрчимжүүлэхэд нь улс орон болон орон нутгийнханд туслах зорилгоор нотолгоонд суурилсан, бодит жишээ бүхий бүлэг стратегийг өөртөө багтаажээ.

INSPIRE: Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох долоон стратеги