КОВИД-19-ийг Даван Туулах нь

Цар тахал охидын нүдээр: Есөн орны 16 охин цар тахлын үед амьдрал нь хэрхэн өрнөж буйг өөрсдийн үгээр өгүүлж байна.

UNICEF
04 Наймдугаар сар 2020
UNICEF

Есөн өөр улсын өсвөр насны 16 охидод КОВИД-19 цар тахлын үед тулгарч буй асуудлууд болон цаашдын итгэл найдварын талаар есөн орны 16 өсвөр насны охилын өгүүлсэн "КОВИД-19-ыг Даван Туулах нь" цуврал нэвтрүүлгийг долоо хоног бүр хүлээн авч үзээрэй.

КОВИД-19 цар тахал өсвөр насны охидын амьдралд хэрхэн нөлөөлж, халдварт өвчнөөс албадан гэрлэлт, алсын зайны сургалт, тэгш бус, шударга бус байдал зэргийг хэрхэн даван туулж буйг энэхүү цуврал нэвтрүүлгээс үзээрэй.


1-р анги: Цар тахал охидын нүдээр

UNICEF

Цувралын 1-р ангид өсвөр насны охид ерөнхий боловсрол, жендэрийн тэгш бус байдал, албадан гэрлэлт зэрэг асуудлуудыг хэрхэн даван туулж буй талаар өөрсдийн түүхээ хуваалцлаа.


2-р анги: Боловсрол охидын нүдээр

UNICEF

"КОВИД-19-ийг даван туулах нь" цувралын хоёр дугаар ангиар охид сургуульд хамрагдахгүй байх нь тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлж, өөрчлөгдөж буй болон үүсч болох эрсдэлүүдийн талаар ярилаа.


3-р анги: Үерхэл нөхөрлөл охидын нүдээр

UNICEF

Цувралын 3-р анги дээр охид мөрөөдөл, ирээдүйн тухайгаа бидэнтэй хуваалцлаа. Тэд хүссэн мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд ямар саад бэрхшээлийг даван туулах шаардлагатай болдог бол?


 

4-р анги: Тэгш бус байдал охидын нүдээр

 

UNICEF

Энэ удаагийн дугаарт охид бидэнд амьдрал, нийгэм ямар байхыг хүсч буйгаа хуваалцлаа.


5-р анги:  Ирээдүй Охидын Нүдээр

UNICEF

"КОВИД-19-ийг Даван Туулах нь" цувралын сүүлийн анги дээр охид ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл, итгэл найдварынхаа талаар хуваалцлаа.