Коронавирусийн (COVID-19) мэдээллийн төв

COVID-19 талаархи сүүлийн үеийн мэдээ болон өөрийгөө, гэр бүлээ хэрхэн хамгаалах зөвлөгөө

Abhivyakti (10) siempre usa mascarilla cuando sale de casa.