Цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

МУ-ын ЗГ болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан хамтран “Цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын тогтолцоо”-г бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Boys play on a frozen body of water.
UNICEF/UNI134453/Sokol