Худалдан авалт

Зарлагдсан тендер, худалдан авах үйл ажиллагаатай танилцах

people in jackets
UNICEF Mongolia

Зарлагдсан худалдан авалт, тендер

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас зарласан тендер, худалдан авах ажиллагаатай (сонгон шалгаруулалт, санал авах хүсэлт г.м) холбоотой мэдээллийг энэхүү хуудсаас авна уу. 

Одоогоор тендер, худалдан авалттай холбоотой 1 мэдээлэл зарлагдсан байна.