Vino cu mine, școala e și pentru tine!

Campanie de promovare şi mobilizare privind educația incluzivă

Girl in wheelchair in chair

Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a lansat la 30 aprilie 2013 o campanie naţională de comunicare de promovare și mobilizare privind incluziunea educațională, sub deviza „Vino cu mine, şcoala e și pentru tine!”

Campania de comunicare „Vino cu mine, şcoala e și pentru tine!” este lansată în vederea susținerii Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat de către Guvern în iulie 2011.

Scopul campaniei este sensibilizarea opiniei publice privind dreptul copiilor de a avea şanse egale la educaţie. Obiectivul planificat este ca mesajele campaniei să ajungă în fiecare clasă din țară.

„O incluziune reușită a copiilor cu necesități speciale în şcoli depinde de capacitatea lor de integrare şi de capacitatea familiei şi instituțiilor de învățământ de a susține această integrare.”

„Educaţia bazată pe performanţă, care a fost istoric promovată la noi, trebuie înlocuită cu educaţia bazată pe competenţe, iar fiecare copil trebuie să concureze cu propriile rezultate, şi nu cu cele ale colegilor”, a declarat Ministrul Educației, Maia Sandu, la conferința de presă de lansare a campaniei.

În cadrul campaniei vor fi difuzate materiale video şi audio, vor fi create și distribuite postere, organizate seminare şi grupuri de discuţii cu privire la avantajele și importanţa incluziunii educaționale. Prin toate aceste activități, campania are scopul de a crea un mediu favorabil în şcoli, astfel încât toţi copiii, inclusiv cei cu nevoi speciale, să beneficieze de condiții egale în sistemul educaţional.

„UNICEF sprijină Ministerul Educaţiei în poziţionarea incluziunii educaţionale pe agenda publică a ţării, astfel încât copiii cu nevoi speciale din Moldova să nu mai fie marginalizaţi sau excluşi din societate.” 

„În acest context, contăm pe atitudinea responsabilă a jurnaliștilor faţă de subiectele de interes social, care au puterea de a sensibiliza opinia publică privind importanţa oferirii de şanse egale fiecărui copil din ţară. Doar cu eforturi comune vom reuşi să îmbunătăţim condiţia acestor copii”, a menționat Reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster. 

În Republica Moldova există mai mult de 16,000 de copii cu dizabilităţi, conform datelor statistice naţionale, dintre care aproape 3,500 în vârstă de până la 7 ani. Rata de dizabilitate la copii a crescut de la 17,9 la 1000 copii în anul 2008 la 19,1 la 1000 de copii în anul 2009. Numărul copiilor cu diferite grade de incapacitate psihofizică (invalizi), cu vârsta de până la 16 ani, a crescut de la 12,2 mii în anul 1995 până la 12,5 mii în anul 2008.