25 Martie 2024

Schimbă viața unui copil

Fiecare copil are dreptul să crească în familie. Astfel, începând cu 2001, în Republica Moldova a apărut o profesie nouă, care presupune multă grijă, dăruire și bunătate – profesia de a fi părinte (asistent parental profesionist). Asistența parentală profesionistă este un serviciu social oferit de stat și este una dintre cele mai bune soluţii…, Anual, sute de copii au nevoie de suportul asistenților parentali profesioniști, În prezent, peste 100 copii rămași fără ocrotire părintească așteaptă să fie încadrați în familiile din municipiul Chișinău. În acest context, DGPDC își propune ca numărul asistenților parentali profesioniști din cadrul Serviciului Asistență Parentală Profesionistă (SAPP) din municipiul Chișinău să ajungă la 50., Cine este asistentul parental profesionist?, Asistentul parental profesionist (APP) este persoana care oferă îngrijire temporară în familia sa unui copil aflat în situație de risc, dar și oferă sprijinul în reintegrarea copilului în familia lui biologică sau extinsă. Totodată, Asistentul Parental Profesionist este angajat în câmpul muncii, primeşte un salariu lunar, poliţă de asigurare…, Cine poate deveni asistent parental profesionist?, Asistentul parental profesionist este acea persoană care poate ajuta un copil să depășească situația de risc, oferindu-i îngrijire, creștere și educație temporară. De asemenea, ajută copilul să se integreze mai ușor la școală și în societate. Orice persoană căsătorită sau necăsătorită care are experiență în educarea copiilor poate aplica pentru a…