Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

2013

Raport de evaluare: Implementarea Strategiei Naționale și Planului de Acțiuni privind reforma Sistemului Rezidențial de Îngrijire a Copilului în Moldova pe anii 2007-2012

   Guvernul Republicii Moldova a lansat reforma sistemului de îngrijire a copilului în 2006 cu scopul de a crea o reţea de asistenţi sociali comunitari, a dezvolta servicii de sprijin familial şi servicii alternative de tip familial şi a reorganiza instituţiile rezidenţiale de îngrijire a opilului. Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007–2012 a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova în iulie 2007. Această evaluare, realizată în perioada martie–iunie 2012, analizează implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni. Evaluarea a fost realizată cu suportul metodologic şi financiar al UNICEF Moldova şi contribuţia financiară a Fundaţiei OAK.

  Româna | English

Romii din Republica Moldova

   Raportul prezintă date noi despre situația romilor în comunitățile locuite preponderent de populație de etnie romă în domenii precum educația, sănătatea, migrația, ocuparea forței de muncă și condițiile de trai.

   Raportul a fost elaborat în cadrul Programului comun al ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”, cu susţinerea PNUD, UN Women, UNICEF și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Acesta prezintă o analiză aprofundată a datelor colectate în cadrul unui sondaj privind situația populației de etnie romă în 12 țări din regiune, inclusiv Republica Moldova, realizat în anul 2011 de către Centrul Regional PNUD din Bratislava în colaborare cu Banca Mondială şi Comisia Europeană. Raportul a fost prezentat public în anul 2013.

  Româna

Raport de studiu: “Tortura și relele tratamente față de copii în contextul justiției juvenile în R. Moldova”

   Raportul prezintă o analiză a fenomenului torturii și altor forme de abuz faţă de minori în sistemul de justiție, bazându-se pe interviuri cu 62 de minori aflați în predetenție și  condamnați, precum și cu specialiști din sistem ( polițiști, colaboratori ai instituțiilor penitenciare, avocați, procurori, judecători etc)  și conține mărturii concrete ale acestora.
Studiul a fost realizat în anul 2012 de către Centrul pentru Drepturile Omului și Centrul „Memoria”, în cadrul unui proiect UNICEF, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

  Româna | English

   

 

 
Search:

 Email this article

unite for children