Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

2012

 

   Incluziunea copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învățământ. Studiu sociologic

   Studiul a fost realizat de UNICEF Moldova în anul 2012 în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Raportul prezintă atitudinile elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la incluziunea educatională a copiiilor cu dizabilități.

  Româna

 

 

   Raportul de evaluare  a proiectului „Reforma sistemului de justiție juvenilă din Moldova” pentru anii 2008-2011 spune că datorită schimbărilor din justiţie din ultimii ani s-a reuşit reducerea numărului copiilor aflaţi în detenţie cu 68%,  pedepsele privative de libertate fiind aplicate doar în cazul infracţiunilor grave şi deosebit de grave sau în cazul în care minorii ajung repetat în faţa instanţelor de drept. 

   Raportul a fost realizat în cadrul unui proiect UNICEF finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

  Româna / English

 

  Raportul de evaluare externă “Iniţiativa Şcolii prietenoase copilului în Republica Moldova” (2007-2011) a fost elaborat la inițiativa Ministerului Educației și UNICEF de către un consultant independent din România și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) din Moldova. Datele au fost colectate în luna noiembrie 2011.

   Raportul prezintă principalele concluzii ale evaluării și recomandări privind extinderea inițiativei la nivelul sistemului de învățământ în ansamblu.

  Româna

 

Educația în Republica Moldova

  Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2002-2011. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantură şi postdoctorantură.

   Publicaţia conţine date privind statistica internaţională. Sînt expuse precizări metodologice.

  Româna/English

 

 

 Copiii Moldovei

  Culegerea statistică „Copiii Moldovei” prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia copilului în Republica Moldova în perioada anilor 2000-2010. Publicaţia este structurată în 10 compartimente în care se conţin date cu referire la aspectul demografic, sănătatea şi educaţia copilului, infracţionalitatea juvenilă, protecţia socială, situaţia familiilor cu copii, etc.

  Culegerea a fost elaborată cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova şi  publicată în cadrul proiectului comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova”.

  Româna

 

 
Search:

 Email this article

unite for children