Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

Educaţia

 

   Incluziunea copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învățământ. Studiu sociologic

   Studiul a fost realizat de UNICEF Moldova în anul 2012 în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Raportul prezintă atitudinile elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la incluziunea educatională a copiiilor cu dizabilități.

  Româna

 

  Raportul de evaluare externă “Iniţiativa Şcolii prietenoase copilului în Republica Moldova” (2007-2011) a fost elaborat la inițiativa Ministerului Educației și UNICEF de către un consultant independent din România și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) din Moldova. Datele au fost colectate în luna noiembrie 2011.

   Raportul prezintă principalele concluzii ale evaluării și recomandări privind extinderea inițiativei la nivelul sistemului de învățământ în ansamblu.

  Româna

 

Educația în Republica Moldova

  Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2002-2011. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantură şi postdoctorantură.

   Publicaţia conţine date privind statistica internaţională. Sînt expuse precizări metodologice.

  Româna / English

 

Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului

  Studiul a fost realizat de către o echipă de experţi ai Ministerului Educaţiei, cu sprijinul UNICEF Moldova şi relevă care este situaţia, care sunt punctele tari şi care sunt punctele slabe ale învăţămîntului de bază în ţara noastră; în ce măsură corespund şcolile cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copilului; ce mai trebuie de făcut atît la nivel central, cit şi la nivel local pentru ca şcolile să devină prietenoase pentru toţi copiii din Moldova

  Româna | English

  Russian

 

 

 

Accesul Echitabil la educaţia de calitate: Evaluare la Mijloc de Termen a Programului de ţară UNICEF-Guvernul R. Moldova (2007-2012)

   Raportul prezintă o evaluare a progresului şi provocărilor cu care se confruntă sectorul educaţiei în Republica Moldova în asigurarea accesului universal la educaţia de calitate. Aspectele din sistemul de educaţie supuse evaluării corespund direcţiilor strategice de activitate în acest domeniu stabilite în Programul de ţară UNICEF-Guvernul R.Moldova  pentru anii 2007-2012. Raportul a fost elaborat în 2009.

  Româna | English

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children