Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

Justiţia pentru copii


Raport de studiu: Evaluarea cadrului normativ și a practicilor privind implicarea copiilor în procesul penal în Republica Moldova

   Raportul analizează cadrul normativ al Republicii Moldova în domeniul justiției pentru copii în raport cu standardele internaționale, cum ar fi Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, îndrumările Consiliului Europei și ONU. Totodată, ia în calcul opinia specialiștilor privind implementarea practică a legilor și procedurilor existente, cu scopul de a identifica lacunele de bază, a informa politicile viitoare și a sugera studiile și analizele necesare în domeniul justiției pentru copii. Aceasta este o publicație independentă, realizată la solicitarea Ministerului Justiției, cu suportul UNICEF Moldova, în anul 2014.

  Româna / English

Raport de studiu: “Tortura și relele tratamente față de copii în contextul justiției juvenile în R. Moldova”

   Raportul prezintă o analiză a fenomenului torturii și altor forme de abuz faţă de minori în sistemul de justiție, bazându-se pe interviuri cu 62 de minori aflați în predetenție și  condamnați, precum și cu specialiști din sistem ( polițiști, colaboratori ai instituțiilor penitenciare, avocați, procurori, judecători etc)  și conține mărturii concrete ale acestora.
Studiul a fost realizat în anul 2012 de către Centrul pentru Drepturile Omului și Centrul „Memoria”, în cadrul unui proiect UNICEF, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

  Româna / English

 

 

 

 

  Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmarire penala

  Ghidulcuprinde principii si recomandari din actele juridice nationale si internationale,  privind abordarea prietenoasa a copiilor aflati in contact cu justitia. Autorii pun in prim plan demnitatea personala, nevoile si drepturile copiilor.

  Romana

 

 

Copiii în conflict cu legea-neglijaţi sau uitaţi:

   Studiu privind situaţia copiilor în conflict cu legea alfaţi sub vîrsta răspunderii penale

   Studiul are drept scop constatarea situaţiei copiilor care au intrat în conflict cu legea, dar sunt sub vîrsta minimă de răspundere penală din punct de vedere a reglementărilor legale relevante şi a practicilor aplicate. Studiul a fost realizat în anul 2011 de către Ministerul Justiției cu suportul UNICEF Moldova.

  Româna

 

 

 

Studiu de fezabilitate privind instanţele specializate în cauzele cu implicarea copiilor în Republica Moldova

   Prezentul studiu a fost realizat în anul 2011 de către Institutul de Reforme Penale la solicitarea UNICEF-Moldova, având menirea de a examina oportunitatea şi condiţiile de specializare a instanţelor de judecată în cauzele cu implicarea copiilor.

  Româna

 

 

 

   Raportul de evaluare  a proiectului „Reforma sistemului de justiție juvenilă din Moldova” pentru anii 2008-2011 spune că datorită schimbărilor din justiţie din ultimii ani s-a reuşit reducerea numărului copiilor aflaţi în detenţie cu 68%,  pedepsele privative de libertate fiind aplicate doar în cazul infracţiunilor grave şi deosebit de grave sau în cazul în care minorii ajung repetat în faţa instanţelor de drept. 

   Raportul a fost realizat în cadrul unui proiect UNICEF finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

  Româna / English

 

 

Evaluarea realizărilor în sistemul de justiţie juvenilă în Moldova

  Studiul realizat in vara 2009 de către expertul internaţional Dan O’Donnel descrie cele mai importante realizări ale Republicii Moldova în procesul de reformare a sistemului de justiţie juvenilă.

 Româna | English 

 

 

 

 

  Raportul privind implementarea alternativelor la detenţie pentru minori

  Raportul a fost realizat de catre Institutul de Reforme Penale, cu sprijinul UNICEF Moldova si reflecta progresele, realizarile, dar si eforturile care inca mai trebuie depuse in sistemul de justitie juvenila pentru implementarea alternativelor la detentie pentru copii : probatiunea, munca in folosul comunitatii, medierea etc.

  English

 

 

 

 

  Justiţia Juvenilă în Europa de Est şi Sud-Est

  Contine un set de materiale care au fost publicate cu ocazia desfasurarii la Chisinau a Forului International Justitia Juvenila in Europa de Est si Sud-Est in perioada 14-16 septembrie 2005.

  English

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children