Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

Copiii Romi

Romii din Republica Moldova

   Raportul prezintă date noi despre situația romilor în comunitățile locuite preponderent de populație de etnie romă în domenii precum educația, sănătatea, migrația, ocuparea forței de muncă și condițiile de trai.

   Raportul a fost elaborat în cadrul Programului comun al ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”, cu susţinerea PNUD, UN Women, UNICEF și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Acesta prezintă o analiză aprofundată a datelor colectate în cadrul unui sondaj privind situația populației de etnie romă în 12 țări din regiune, inclusiv Republica Moldova, realizat în anul 2011 de către Centrul Regional PNUD din Bratislava în colaborare cu Banca Mondială şi Comisia Europeană. Raportul a fost prezentat public în anul 2013.

  Româna

Situaţia Copiilor Romi din Moldova

  La fel ca în alte ţări, populaţia romilor din Moldova, în special copiii romi, se confruntă cu probleme sociale şi excludere. Pentru a identifica cauzele acestui fenomen, a fost necesară desfăşurarea unei investigaţii privind situaţia copiilor romi. În 2007-2008 UNICEF Moldova a finanţat studiul realizat de Centrul European pentru Drepturile Romilor în cooperare cu Uniunea Tinerilor Romi «Tarna Rom».

  English

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children