Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

2011

Copiii în conflict cu legea-neglijaţi sau uitaţi:

   Studiu privind situaţia copiilor în conflict cu legea alfaţi sub vîrsta răspunderii penale

   Studiul are drept scop constatarea situaţiei copiilor care au intrat în conflict cu legea, dar sunt sub vîrsta minimă de răspundere penală din punct de vedere a reglementărilor legale relevante şi a practicilor aplicate. Studiul a fost realizat în anul 2011 de către Ministerul Justiției cu suportul UNICEF Moldova.

  Româna

 

 

 

 

  Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmarire penala

  Ghidulcuprinde principii si recomandari din actele juridice nationale si internationale,  privind abordarea prietenoasa a copiilor aflati in contact cu justitia. Autorii pun in prim plan demnitatea personala, nevoile si drepturile copiilor.

  Romana

 

Studiu de fezabilitate privind instanţele specializate în cauzele cu implicarea copiilor în Republica Moldova

   Prezentul studiu a fost realizat în anul 2011 de către Institutul de Reforme Penale la solicitarea UNICEF-Moldova, având menirea de a examina oportunitatea şi condiţiile de specializare a instanţelor de judecată în cauzele cu implicarea copiilor.

  Româna

 

 

 

 

  Starea copiilor lumii 2011

  In multitudinea de problematici, scopuri, tinte si prioritati trecute pe agenda de dezvoltare internationala, adolescentii
– pe care Organizatia Natiunilor Unite ii defineste ca fiind persoanele cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani – au rareori intaietate.Cand bugetele dedicate programelor de dezvoltare sunt limitate, asa cum este cazul in prezent, cel mai intelept ar fi ca majoritatea resurselor sa fie acordate copiilor in primul lor deceniu de viata.

  Romana

 

 

Impactul prestaţiilor sociale asupra copiilor

  Studiul a fost efectuat la cererea UNICEF şi în strînsă cooperare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Studiul examinează schimbările în curs de desfăşurare în sistemul de plăţi sociale şi capacitatea noului program de Ajutor Social de a ajunge la cele mai dezavantajate familii cu copii.

Raportul Integral Româna | English

Sumarul Executiv Româna | English

 

 

În baza datelor si studiilor disponibile, analiza “Situatia copiilor vulnerabili, exclusi si discriminati din Moldova” examineaza cei mai importanti factori ai vulnerabilitatii copiilor, progresului şi provocărilor care mai rămîn pentru îmbunătăţirea nivelului de viaţă a celor mai vulnerabili copii din Moldova, cu atenţie specială pentru echitate. Raportul a fost realizat in anul 2011 la initiativa UNICEF Moldova in cooperare cu Consiliul National al Protectiei Drepturilor Copilului din R. Moldova.

  Româna  | English

 

 

 

Evaluarea Iniţiativei de Conduită Integrată a Maladiilor la Copii în Republica Moldova pentru anii 2000-2010

   Republica Moldova a fost printre primele ţări din Regiunea Europeană a OMS care au implementat iniţiativa de Conduită Integrată a Maladiilor la Copii (CIMC) începând cu anul 1998 ca cea mai rentabilă strategie de îmbunătăţire a sănătăţii mamei şi copilului. Această Evaluare vine să analizeze  intervenţiile de proiect ale CIMC în perioada 2000 - 2010 în contextul mai larg al sistemului de Sănătate a Mamei şi Copilului în R.Moldova.

  Româna | English

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children