Resurse

Pentru copii, profesori, părinţi

Cercetări

 

2009

Evaluarea sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova

  Acest raport evaluează progresul înregistrat în reforma sistemului de ingrijire a copilului pînă în 2009. Raportul este atît retrospectiv,analizînd succesele şi provocările reformei pînă în prezent şi obstacolele în calea reformei,din punct de vedere al diferitor constituenţi, cît şi anticicpativ, indicînd punctele de intrare pentru suportul viitor în procesul reformei.

  Româna  | English

 

 

 

 

  Studiu privind situaţia tinerilor din Republica Moldova în anul 2008

  Studiul a fost efectuat de Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul”, cu suportul financiar oferit de UNICEF Moldova şi are în vizor situaţia tinerilor, oportunităţile de educaţie, acces la serviciile de sănătate, petrecere a timpului liber, participare, demografie şi politicile pentru tineret.

 Româna | English

 

 

 

 

 Sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor: Evaluare la mijloc de termen a Programului pe ţară de cooperare între UNICEF şi Guvernul Republicii Moldova 2007-2011

  Studiul a fost efectuat în 2009 de către Ministerul Sănătăţii cu sprijinul UNICEF pentru a evalua sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor din Moldova, problemele cu care se confruntă şi politicile statului în domeniu.

 Româna | English

 

 

Accesul Echitabil la educaţia de calitate: Evaluare la Mijloc de Termen a Programului de ţară UNICEF-Guvernul R.Moldova (2007-2012)

   Raportul prezintă o evaluare a progresului şi provocărilor cu care se confruntă sectorul educaţiei în Republica Moldova în asigurarea accesului universal la educaţia de calitate. Aspectele din sistemul de educaţie supuse evaluării corespund direcţiilor strategice de activitate în acest domeniu stabilite în Programul de ţară UNICEF-Guvernul R.Moldova  pentru anii 2007-2012. Raportul a fost elaborat în 2009.

  Româna | English

 

 

Evaluarea Programului naţional de prevenţie a transmiterii infecţiei HIV de la mamă la făt

   Scopul acestei evaluări a fost de a evalua calitatea şi complexitatea serviciilor de PTMF în Republica Moldova, precum şi pentru a evalua nivelul de pregătire al sistemului de sănătate pentru a oferi servicii de calitate PTMF.Evaluarea realizată în 2009, a inclus o evaluare internă efectuată de către o echipă naţională sub supravegherea Ministerului Sănătăţii şi o evaluare externă, realizată de către un consultant independent internaţional.

  English

 

 

Impactul crizei economice asupra sărăciei şi a excluziunii sociale in Republica Moldova

  Studiul a fost realizat de Agentiile Natiunilor Unite, Guvernul Republicii Moldova si oficiul Bancii Mondiale in Moldova. Publicatia releva modul in care criza economica a afectat gospodariile sarace, care au devenit mai vulnerabile din perspective bunastarii sociale.

  Româna | English 

 

 

Evaluare şi Recomandări privind Sistemul de Prevenire şi Îngrijire a Dizabilităţilor la Copii în Republica Moldova

  Raportul analizează situaţia reală a copiilor cu dizabilităţi în domeniile Intervenţiei Timpurii, Educaţiei Incluzive şi Protecţiei Sociale în R. Moldova. Acest raport vine să ofere soluţii la întrebările cum şi în ce mod ar trebui să dispară toate barierele întâmpinate de copiii cu dizabilităţi în încercarea lor de a deveni membri deplini ai comunităţilor lor. A fost produs la solicitarea UNICEF Moldova în anul 2009.

  Româna | English 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children