Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Mai mulți copii de etnie romă vor avea acces la educație de calitate

©UNICEF/Moldova/2017 Angela Lefter și fiul său Adrian vorbind despre expereințele lor de accesare a serviciilor la evenimentul de lansare a proiectului ”Promovarea participării sporite a copiilor romi în educație”

 

Chișinău, 11 aprilie 2017--- Accesul copiilor romi din Vulcănești la educație de calitate este scopul proiectului prezentat astăzi de UNICEF Moldova în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

 

În cadrul proiectului, al cărui valoare este de peste 100 mii dolari SUA, copiii de etnie romă din Vulcănești vor beneficia de oportunități de învățare care să le permită să se încadreze activ în educație. Proiectul are drept scop promovarea unei participări sporite a copiilor romi în educație astfel încât aceștia să aibă acces la studii de calitate și să obțină rezultate bune. Proiectul a fost elaborat în baza rezultatelor studiului Copiii romi si accesul lor la servicii, efectuat cu participarea etnicilor romi din trei localitati din Moldova. 

 

Potrivit studiului Copiii romi si accesul lor la servicii, prezentat în aceeași zi, există multe probleme adânc înrădăcinate şi percepţii care duc la nefrecventarea de către copiii romi a instituțiilor școlare sau chiar la abandonul școlar. Obiectivele proiectului vor fi atinse prin abilitarea autorităților publice locale, a profesorilor și a părinților acestora de a oferi suport în educarea copiilor de etnie romă.

 

Educația este un drept fundamental al copilului, stipulat de Convenția cu privire la Drepturile Copilului, la care Republica Moldova este parte împreună cu alte 194 de state”, a spus Nune Mangasaryan, Reprezentanta UNICEF în Moldova. ”Acest drept este esențial pentru toți copiii, din toate grupurile și etniile”, a adăugat Nune Mangasaryan.

 

Vulnerabilitatea romilor în accesarea diferitor servicii este o problemă la nivel mondial, iar Republica Moldova nu prezintă o excepţie. Soluţiile identificate pentru comunităţile rome nu reflectă întotdeauna necesităţile reale ale acestora. Unele servicii dezvoltate în comunitățile populate de romi sunt puţin valorificate sau deloc utilizate de către aceștia.

Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a aprobat și implementat Planurile de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă, care au drept scop promovarea sistemului educațional incluziv, ce contribuie la integrarea populației de etnie romă, sporirea încadrării persoanelor de etnie romă în câmpul muncii, îmbunătățirea accesului la servicii medicale a populației de etnie romă, etc. 

Ministerul va continua să dezvolte și să promoveze politici inclusive care să reflecte necesitățile copiilor și familiilor rome”, a spus Anastasia Oceretnîi, viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Studiul Copiii romi si accesul lor la servicii atestă că procesul de includere a copiilor romi în instituțiile preșcolare este difícil și marcat de percepții adânc înrădăcinate. Școlarizarea este percepută de romi ca o etapă în care copiii invață să scrie și să citească, iar marea majoritate se limitează la ciclul primar de studii. Nefrecventarea instituțiilor preșcolare și bariera lingvistică contribuie ulterior la adaptarea dificilă a copiilor romi la programul și cerințele din instituțiile școlare, la pierderea interesului și în cele din urmă, la abandonul școlar.

 

 

©UNICEF/Moldova/2017 Membri ai comunității rome, reprezentați ai autorităților locale și centrale la evenimentul de lansare a proiectului ”Promovarea participării sporite a copiilor romi în educație”


Alte constatări ale studiului țin de angajarea romilor în câmpul muncii, accesul acestora la servicii de sănătate și servicii sociale, precum și la cele de documentare și servicii comunitare. Printre recomandările cercetării se numără simplificarea programului școlar din perspectiva asigurării accesului tuturor copiilor la educație, organizarea în cadrul școlilor a claselor pregătitoare pentru copiii care nu au frecventat instituțiile preșcolare, dar și organizarea claselor cu program prelungit în vederea pregătirii temelor de acasă.

Proiectul țintește într-un mod special părinții copiilor romi, cărora se dorește să li se formeze noi atitudini și valori referitoare la necesitatea educației de calitate pentru copiii lor și cât este de importantă implicarea responsabilă a lor ca părinți în acest proces” a spus Ion Babici, Președintele Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

Proiectul este în concordanță cu prioritățile UNICEF Moldova de a îmbunătăți accesul tuturor copiilor la educație de calitate, dar și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020 și a Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020.

Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova locuiesc peste 9 mii de cetățeni romi, reprezentând aproximativ 0,3% din populația Moldovei.

# # #

Despre UNICEF

În tot ceea ce face, UNICEF promovează drepturile și bunăstarea fiecărui copil. 

Împreună cu partenerii de dezvoltare, UNICEF lucrează în 190 de state transpunând în practică angajamentele sale. UNICEF depune un efort special pentru a ajunge la cei mai vulnerabili copii, în beneficiul tuturor copiilor, oriunde. 

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa accesați www.unicef.md.  

Urmăriți UNICEF pe Twitter și Facebook

Pentru mai multe informații:

Angela Munteanu, ofițer de comunicare UNICEF Moldova,

tel: (+373)69123630, email: amunteanu@unicef.md

Liudmila Lefter, specialist UNICEF pentru educație,

tel: (+373)69649319, email: llefter@unicef.md


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children