Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Noi date statistice despre situația romilor în Moldova vor contribui la abordarea lacunelor existente

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova 2013

   Chișinău, 24 octombrie 2013 — Lansat de Ziua Organizației Națiunilor Unite, Raportul prezintă date noi despre situația romilor în comunitățile locuite preponderent de populație de etnie romă în domenii precum educația, sănătatea, migrația, ocuparea forței de muncă și condițiile de trai.

   Raportul a fost elaborat în cadrul Programului comun al ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”, cu susţinerea PNUD, UN Women, UNICEF și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Acesta prezintă o analiză aprofundată a datelor colectate în cadrul unui sondaj privind situația populației de etnie romă în 12 țări din regiune, inclusiv Republica Moldova, realizat în anul 2011 de către Centrul Regional PNUD din Bratislava în colaborare cu Banca Mondială şi Comisia Europeană.

   Conform raportului, romii sunt considerați unul din cele mai vulnerabile și marginalizate grupuri din Moldova. Segmente semnificative ale populației de etnie romă nu sunt încadrate în sistemul de învățământ și sunt excluși cu regularitate din angajarea formală în câmpul muncii. Doar circa 35% dintre romi dispun de poliţe de asigurare medicală obligatorie, în comparație cu 71% printre populația non-romă.  Problema căsătoriilor timpurii și printre copii împiedică femeile și fetițele de etnie romă să avanseze. Stigma și stereotipurile prevalează pe larg în societate, fapt ce generează discriminare.  

   În ultimii ani, s-au observat mai multe progrese în acest domeniu. În 2011, Guvernul a adoptat amendamentele la Planul de acțiuni privind incluziunea romilor, care pentru prima oară stabilește prioritățile sale în domenii principale ale incluziunii sociale precum educația, angajarea în câmpul muncii, accesul la serviciile de sănătate și alte servicii sociale. Planul definește clar acțiunile de consolidare a drepturilor femeilor și fetelor de etnie romă drept prioritare. În 2012, Guvernul a adoptat Legea 121 cu privire la asigurarea egalității, care a avut un impact semnificativ asupra cadrului legislativ privind interzicerea discriminării în domenii importante care afectează situația persoanelor de etnie romă.

   Pe parcursul anului, Guvernul a întreprins acțiuni de oficializare a sistemului de mediatori comunitari în comunitățile locuite de romi, un succes important al politicii Guvernului în domeniul incluziunii romilor. Cu sprijinul Agențiilor ONU și altor parteneri de dezvoltare, în prezent mediatorii activează în 8 comunități. Aceștia au fost instruiți în mai multe domenii, inclusiv comunicare, principii nediscriminatorii și drepturile copilului. În urma eforturilor mediatorilor comunitari, în anul școlar 2011, 192 de copii romi din aceste comunități au fost înrolați în clasa I, iar accesul familiilor cu copii la asistența socială și alte servicii de  bază s-a îmbunătățit.  

   Datele Raportului vor fi utilizate la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor, care au drept scop îmbunătățirea situației romilor, integrarea și incluziunea acestui grup etnic și eliminarea practicilor discriminatorii existente, precum și la rapoartele care urmează a fi prezentate de Guvernul Moldovei privind realizarea angajamentelor în domeniul drepturilor omului.

   “Datele vor ajuta  partenerii locali și internaționali să identifice mai bine necesitățile, să înțeleagă mai profund caracterul problemelor cu care se confruntă persoanele de etnie romă și să întreprindă acțiuni pentru soluționarea nevoilor și promovarea incluziunii depline a romilor în societate ”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în Moldova.

   Raportul mai pledează în favoarea mecanismelor și politicilor publice pentru atragerea copiilor în școală sau activități de informare și sensibilizare a romilor, inclusiv implicarea acestora în cadrul discuțiilor privind importanța studiilor, cu accent pe rolul crucial al mediatorului social.

   Raportul complet este accesibil aici.

   Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Aurelia Spătaru, Manager de proiect, tel. 022 403 142, aurelia.spataru@undp.org sau Ludmila Tiganu, Specialist comunicare, tel. 022 269 112, ludmila.tiganu@undp.org

 

 

 

 

 

Raport: Romii din Republica Moldova

Search:

 Email this article

unite for children