Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Săptămâna ONU promovează rolul tinerilor, prevenirea violenței asupra copiilor și accesul la servicii pentru cei mai vulnerabili

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova 2013

   Chișinău, 21 octombrie 2013— Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova va marca cea de-a 68a aniversare a Organizației  prin organizarea mai multor evenimente la Chișinău și în alte localități din țară. Marcată anual la 24 octombrie, Ziua ONU are drept scop să promoveze valorile și activitatea ONU în întreaga lume, precum și colaborarea cu statele-membre.

   ONU are drept scop să menţină pacea în toată lumea, să dezvolte relaţii de prietenie dintre popoare, precum și să asigure condiţii de trai mai bune pentru cei săraci şi să promoveze respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.  În prezent, ONU  are 193 de ţări-membre.

   Săptămîna ONU a demarat astăzi cu inaugurarea Biroului Comun de Informații și Servicii la Comrat, care are drept scop să îmbunătățească accesul femeilor şi bărbaţilor la informaţii şi servicii în domeniul ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale, agriculturii, cadastrului şi antreprenoriatului. Cu sprijinul UN Women și Guvernului Suediei, au fost create 19 Birouri în mai multe localități din țară.

   O campanie națională „Protejează-mi copilăria”, care va fi lansată de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în parteneriat cu UNICEF pe 22 octombrie, are drept scop să prevină violența asupra copiilor, să promoveze practicile non-violente de disciplină, precum și să mobilizeze profesioniștii și comunitățile în combaterea abuzului, prin activități de informare – spoturi video, lecții publice, ore de clasă informative și concursuri de desen pentru copii în toate școlile. Datorită unui parteneriat public-privat dintre UNICEF, Gas Natural Fenosa și Asociația Persoanelor cu Dizabilități „Motivație”, circa 700,000 de familii din Moldova vor primi informație despre educația non-violentă împreună cu facturile de energie electrică.

   Tinerii din Moldova au un potenţial imens şi pot contribui la edificarea unei societăţi mai prospere şi echitabile pentru toţi. În cadrul recentelor consultări privind viitorul pe care Moldova și-l dorește, organizate de ONU, tinerii au spus că îşi doresc  educaţie mai bună, un mod de viaţă sănătos şi oportunităţi de angajare în câmpul muncii într-o societate mai tolerantă, unită şi durabilă. În Moldova, agenţiile ONU au stabilit că tinerii sunt o prioritate, iar Cadrul de Parteneriat ONU – Moldova include acţiuni specifice pentru abordarea  problemelor tinerilor. La 23 octombrie, reprezentanții agențiilor ONU vor vizita Centrul de Documentare ONU din cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, unde vor discuta cu studenții despre participarea activă a tinerilor în activități și luarea deciziilor în comunitățile lor.

   Elaborat în comun de PNUD, UN Women, UNICEF cu sprijinul Guvernului Suediei, Raportul “Romii din Republica Moldova în comunităţile locuite preponderent de romi”, care va fi prezentat pe 24 octombrie, de Ziua ONU, include o analiză a situaţiei romilor din ţară în domeniile educaţie, sănătate, ocupare pe piaţa muncii, migraţie, condiţii de trai, norme şi stil de viaţă. Datele Reportului vor fi utilizate la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor, care au drept scop îmbunătățirea situației romilor, integrarea și incluziunea acestui grup etnic și eliminarea practicilor discriminatorii existente, precum și la rapoartele care urmează a fi prezentate de Guvernul Moldovei privind realizarea angajamentelor în domeniul drepturilor omului.

   “Ziua Organizației Națiunilor Unite ne reamintește tuturor despre idealurile care au stat la baza creării ONU – pacea, dezvoltarea și drepturile omului pentru toți. Așa cum spune Secretarul General al ONU Ban-ki Moon, într-o lume interconectată mai mult ca niciodată, trebuie să fim și mai uniți. Aici în Moldova, avem multe exemple de rezultate atinse datorită eforturilor comune. Națiunile Unite vor continua să sprijine Republica Moldova în realizarea viitorului pe care și-l dorește“, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în Republica Moldova.

   Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite la 2 martie 1992. Conform statutului său de membru, Moldova a ratificat o serie de acorduri internaţionale şi Convenţii ale ONU, printre cele mai importante fiind Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, Convenţia cu privire la Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor, Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Convenția ONU privind drepturile oamenilor cu dizabilități, etc.

   Organizația Națiunilor Unite și-a început activitatea în Republica Moldova prin intermediul programelor și agențiilor sale specializate după aderarea țării la ONU în 1992. Peste 20 de agenții, fonduri și programe ONU activează în Moldova, contribuind la realizarea priorităților de dezvoltare ale țării. Noul Cadru de Parteneriat ONU - Republica Moldova “Spre unitate în acțiune” pentru anii 2013-2017 susține prioritățile și obiectivele de dezvoltare ale Moldovei în trei domenii importante: (1) guvernarea democratică, justiția, egalitatea și drepturile omului; (2) dezvoltarea umană și incluziunea socială; și (3) mediu, schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre naturale.  
Mai multe despre activitatea Organizației Națiunilor Unite în Moldova pe www.un.md Urmărește-ne pe Facebook și Youtube

   Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe:

   Ludmila Tiganu, Specialist comunicare
   Tel. 269 112
   Mobile: 0691 67710
   Email: ludmila.tiganu@one.un.org

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children