Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Săptămâna reducerii dezastrelor în Moldova

UNICEF MOLDOVA
© UNICEF Moldova 2013

   În acest an, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale acordă o atenție specială persoanelor cu dizabilități. În Moldova, această zi este marcată printr-o serie de acțiuni care se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni.

 

   CHIȘINĂU, 16 octombrie 2013 — Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI al Republicii Moldova, cu sprijinul agențiilor ONU – Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – va organiza pe parcursul săptămănii curente mai multe acțiuni de informare și exerciții practice, care au drept scop să sporeasca nivelul de cunoștințe și pregătire a oamenilor în situații de dezastru.

   “Peste un miliard de persoane din lume trăiesc cu o dizabilitate. De multe ori, sistemele de avertizare timpurie, campaniile de sensibilizare a opiniei publice și alte acțiuni nu reușesc să ia în considerare nevoile persoanelor cu dizabilități, expunându-i unui risc sporit, astfel promovînd un mesaj negativ de inegalitate. Putem schimba această situație prin includerea persoanelor cu dizabilități în inițiativele de rezistență în fața dezastrelor și de planificare a politicilor”, se spune în mesajul Secretarului general ONU cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale, marcată anual la 13 octombrie.

   Astfel, pe parcursul săptămînii vor fi organizate un șir activități, printre care un exercițiu cu simulări în raionul Cahul în care oamenii vor fi instruiți și informați cum trebuie să acționeze în caz de inundații, iar asistenții sociali din raion despre cum să acorde ajutor oamenilor în asemenea situații. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale va organiza Ziua Porților Deschise la Chișinău, Ungheni și Ștefan-Voda, și va premia  învingătorii Concursului de desen pentru copii  „Pregătirea pentru dezastru  azi e siguranța de mâine”. Programul complet al activităților planificate este anexat.

   Cadrul de Parteneriat ONU-Republica Moldova pentru 2013-2017 prevede acțiuni de sprijin a Guvernului în vederea gestionării riscurilor dezastrelor. Agențiile ONU – PNUD și UNICEF – oferă suport autorităților centrale și locale pentru a răspunde mai bine provocărilor de mediu, inclusiv prin activități de informare, îmbunătățire a politicilor, instruire a specialiștilor și mecanisme de coordonare.

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova 2013

   Din 2010, PNUD contribuie la consolidarea capacităților Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale în elaborarea primei Strategii Naționale privind Reducerea Riscurilor Dezastrelor, gestionarea riscurilor de dezastre, includerea aspectelor ce țin de dezastre naturale și schimbarea climei în strategiile de dezvoltare locale. În 10 din cele 20 de comunități, evaluate de proiect din punct de vedere al impactului dezastrelor naturale, au fost întrepinse acțiuni de prevenire și reducere a vulnerabilității acestora prin crearea sistemelor de evacuare și colectare a apei pluviale și fortificarea barajelor în jurul lacurilor.

   O inițiativă regională a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a contribuit la eforturile de reducere a riscurilor dezastrelor și diminuarea impactului asupra comunităților din perspectiva  vulnerabilității socio-economice a comunităților, cu un accent sporit pe familii cu copii. Lucrul în teren a arătat că majoritatea populației nu cunoaște metodele de prevenire și răspuns în caz de cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii și alte dezastre. De asemenea, populația este în mare parte indiferentă la necesitățile celor din jur, iar echipele de intervenție nu sunt pregătite să acorde asistență în mod prioritar grupurilor vulnerabile – copiilor, bătrânilor și persoanelor cu dizabilități. UNICEF a pilotat o metodologie internațională de evaluare a vulnerabilității populației la dezastre  în două raioane - Ungheni și Ștefan-Vodă - și a desfășurat activități de informare și sensibilizare a populației.

   Republica Moldova este expusă pericolului de calamități naturale, inclusiv inundații, alunecări de teren, secetă, înghețuri și cutremure. Din cauza schimbărilor climatice, aceste fenomene se vor intensifica în următorii ani. Cei mai vulnerabili sunt familiile sărace cu copii, în special din mediul rural, care depind de agricultură și nu sunt pregătiți să reziste acestor pericole. Pierderile anuale din cauza hazardelor naturale constituie aproximativ 0.9% din PIB, ceea ce amenință în primul rând infrastructura, casele de locuit și clădirile publice.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:

  • Liliana Pușcașu, serviciul de presă, Serviciul Protectie Civila si Situatii Exceptionale, tel: 022 73 85 04, presa@dse.md
  • Ludmila Tiganu, Specialist comunicare, ONU, tel. 022 269 112, ludmila.tiganu@one.un.org
  • Irina Lipcanu, Ofițer de presă, UNICEF, tel. 022 269 235, ilipcanu@unicef.org

 

 

 

 

 

Planul activităților dedicate zilei internaționale pentru reducerea rsicurilor dezastrelor naturale

Search:

 Email this article

unite for children