Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

„Vino Cu Mine, Şcoala E Şi Pentru Tine!”

   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CU SPRIJINUL UNICEF MOLDOVA, LANSEAZĂ CAMPANIA DE PROMOVARE A EDUCAŢIEI INCLUZIVE „Vino Cu Mine, Şcoala E Şi Pentru Tine!”

   Chişinău, 30 aprilie 2013 – Campania de promovare şi mobilizare privind  incluziunea educaţională „Vino cu mine, şcoala e şi pentru tine!” este lansată în vederea susţinerii Programului naţional de promovare a educaţiei incluzive pentru perioada 2011 - 2020, aprobat de Guvernul R. Moldova în iulie 2011.

   Scopul campaniei este promovarea avantajelor incluziunii educaţionale, precum şi sensibilizarea opiniei publice privind dreptul copiilor de a avea şanse egale la educaţie.

   UNICEF Moldova şi Ministerul Educaţiei îşi propun ca mesajele campaniei de promovare a educaţiei incluzive să ajungă în fiecare clasă din ţară. În cadrul campaniei vor fi difuzate materiale video şi audio, vor fi distribuite postere, organizate seminare şi grupuri de discuţii în vederea promovării dialogului la nivel naţional şi local cu privire la importanţa, avantajele incluziunii şi crearea unui mediu favorabil în şcoli, astfel incît toţi copiii, inclusiv cei cu nevoi speciale, să beneficieze de condiţii egale în sistemul educaţional din Moldova.

    „Sperăm că prin acţiunile pe care le demarăm, situaţia copiilor în dificultate va fi îmbunătăţită prin extinderea aplicării principiilor educației incluzive în şcoli. O includere reuşită a acestor copii în şcoli depinde de capacitatea lor de integrare şi de capacitatea familiei şi instituţiilor de învăţămînt să susţină această integrare. Educaţia bazată pe performanţă, care a fost istoric promovată la noi, trebuie înlocuită cu educaţia bazată pe competenţe, iar fiecare copil trebuie să concureze cu propriile rezultate, şi nu cu cele ale colegilor”, a declarat ministrul Educației, Maia Sandu la conferința de presă de lansare a campaniei. 

   „UNICEF sprijină Ministerul Educaţiei în poziţionarea incluziunii educaţionale pe agenda publică a ţării, astfel încît copiii cu nevoi speciale din Moldova să nu mai fie marginalizaţi sau excluşi din societate. În acest context, contăm pe atitudinea responsabiă a jurnaliştilor faţă de subiectele de interes social, care au puterea de a sensibiliza opinia publică privind importanţa oferirii de şanse egale fiecărui copil din ţară. Doar cu eforturi comune vom reuşi să îmbunătăţim condiţia acestor copii”, a menționat  Reprezentantul

   UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster în cadrul aceluiași eveniment.

   Campania de comunicare se înscrie în activităţile Programului Naţional de Educaţie Incluzivă pentru perioada 2011-2020, elaborat şi implementat de Guvern pentru a asigura şanse egale pentru toţi copiii de a accesa un sistem de învăţământ prietenos.
Conform Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive, toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vîrstă, de apartenenţa religioasă, starea de sănătate, de caracteristicile de învăţare, de antecedente penale au dreptul la condiţii egale pentru o educaţie de calitate.

   În Republica Moldova există mai mult de 16,000 de copii cu dizabilităţi, conform datelor statistice naţionale, dintre care aproape 3,500 în vîrstă de pînă la 7 ani. Rata de dizabilitate la copii a crescut de 17,9 la 1000 copii în 2008 la 19,1 la 1000 de copii în 2009. Numărul copiilor cu diferite grade de incapacitate psihofizică (invalizi), cu vîrsta de pînă la 16 ani a crescut de la 12,2 mii în anul 1995 pînă la 12,5 mii în anul 2008.

   Notă despre educaţia incluzivă: Conceptul educaţiei incluzive, ca parte integrantă a paradigmei „Educaţie pentru Toţi”, are menirea de a fundamenta procesele de asigurare a condiţiilor adecvate necesităţilor educaţionale şi de valorificare a diferenţelor individuale ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor pe parcursul întregii vieţi. Aceste obiective urmează a fi realizate prin dezvoltarea unor parteneriate socio-educaţionale, cu implicarea tuturor actorilor relevanţi într-un cadru unic de educaţie, prin armonizarea relaţiilor interculturale şi focalizarea atenţiei educaţionale pe grupurile marginalizate/excluse. Promovarea educaţiei incluzive, iar în consecinţă a unei atitudini şi culturi incluzive, va determina instituirea unei noi formule de solidaritate umană într-o societate incluzivă.

   Pentru mai multe detalii, accesaţi: http://nou.edu.md/?lng=ro&MenuItem=9 sau www.unicef.md și  Facebook:

   Ministerul Educației http://www.facebook.com/UNICEFMoldova?ref=ts&fref=ts#!/pages/Ministerul-Educa%C8%9Biei-al-Republicii-Moldova/175831395836759?fref=ts

   UNICEF Moldova http://www.facebook.com/UNICEFMoldova?ref=ts&fref=ts

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children