Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Împuternicirea femeilor este esențială pentru viitorul pe care Moldova și-l dorește

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova 2013

   ONU lansează o campanie de promovare a rolului femeilor în politică și economie și cheamă la stoparea violenței împotriva femeilor și fetelor 

   CHIȘINĂU, 4 martie 2013—În ajunul Zilei Internaționale a Femeilor, Organizația Națiunilor Unite a lansat astăzi o campanie de promovare a egalității genurilor și împuternicire a femeilor și fetelor în Moldova. Campania se desfășoară în perioada 4-10 martie și se axează pe participarea politică și abilitarea economică a femeilor, precum și pe violența împotriva femeilor și fetelor.

   Campania națională vine să sprijine inițiativa globală a Secretarului  General ONU “ÎMPREUNĂ pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor”, care cheamă guvernele, societatea civilă, organizațiile de femei, bărbații, tinerii, sectorul privat și media să întreprindă acțiuni concrete de sporire a gradului de conștientizare, voinței politice și a resurselor pentru a preveni și acționa împotriva violenței față de femei și fete. 

   “Împuternicirea femeilor este esențială pentru viitorul pe care Moldova și-l dorește”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în Republica Moldova. ”Oportunități mai multe pentru femei în politică și economie pot asigura un nivel mai mare de prosperitate și progres pentru toți oamenii din Moldova. În același timp, este foarte important să ne unim eforturile pentru a stopa violența împotriva femeilor și fetelor”, a mai spus dna Harrington-Buhay, cu ocazia lansării campaniei ONU dedicate Zilei Internaționale a Femeilor.

   Campania include un șir de activități de pledoarie și informare, care au drept scop să mobilizeze politicienii și comunitățile, precum și să sprijine eforturile organizațiilor de femei și ale societății civile în Moldova.  În săptămîna curentă, la Soroca va fi deschis un Birou Comun de Informații și Servicii, care are drept scop să îmbunătățească accesul femeilor şi bărbaţilor la informaţii şi servicii în domeniul ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale, agriculturii, cadastrului şi antreprenoriatului, iar la Chișinău va avea loc ecranizarea documentarului „Mama Illegal” urmat de dezbateri publice despre fenomenul migrației. Tinerii și blogerii vor organiza flash mob-uri la Chișinău și Soroca prin care vor promova mesaje anti-violență, inclusiv printre semenii lor. Campania va implica activ bărbații și tinerii, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare.

   În Moldova, femeile constituie 53% din populația economic inactivă, iar unele din ele se confurntă cu discriminare pe piața de muncă. În același timp, acestea reprezintă doar 19% în parlament și 17% în consiliile municipale locale, ceea ce este sub nivelul standardelor internaționale și angajamentelor asumate de Moldova în cadrul obiectivelor globale. Femeile din anumite grupuri, precum femeile rome, femeile lesbiene, bisexuale și transsexuale, femeile cu dizabilități, femeile care trăiesc cu HIV/SIDA și cele care fac parte din alte grupuri stigmatizate ale societății sunt supuse riscului de a fi excluse  din viața publică.

   O altă problemă care cere o atenție sporită și acțiuni urgente este necesitatea de a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor. Conform statisticilor naționale, mai mult de jumătate din femeile din Moldova au fost expuse  diferitor forme de violență domestică începînd cu vîrsta de 15 ani.

   În 2013, Republica Moldova va fi supusă unei evaluări internaționale privind realizarea  angajamentelor ce țin de împuternicirea femeilor și egalitatea genurilor. În prima jumătate a anului, Grupul de Lucru ONU privind Discriminarea Femeilor în Legislație și în Practică, care s-a aflat în misiune în Moldova în mai 2012, va prezenta un raport către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, iar în octombrie Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) va evalua Moldova pentru prima oară din 2006 încoace. În următoarele luni, ONU va organiza mai multe cursuri de instruire pentru  implicarea  femeilor din toate segmentele societății în aceste procese de evaluare a situației drepturilor omului în Moldova. 

   ***

   Mai multe despre campania Secretarului General ONU “ÎMPREUNĂ pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor”: http://endviolence.un.org/

   Mai multe despre Cursul de instruire despre Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW): http://bit.ly/Xky1Ls

   Facebook: http://www.facebook.com/ONUMoldova

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children