Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Rezultatele elevilor ce studiază în școli prietenoase s-au îmbunătățit cu 16%, arată un raport UNICEF

UNICEF Moldova

   MOLEȘTI/IALOVENI, 25 Octombrie 2012 - UNICEF și Ministerul Educației a lansat joi, 25 octombrie curent, Raportul de evaluare a Iniţiativei „Şcoala prietenoasă copilului” (ȘPC), care s-a desfășurat în Republica Moldova între anii 2007-2011. Evenimentul s-a desfășurat în incinta școlii din satul Molești, r. Ialoveni, una din cele patru școli care au implementat inițiativa școlii prietenoase copilului în Republica Moldova.

   Viceministrul educației, Tatiana Potîng, a menționat că o bună parte a activităților ministerului s-au desfășurat sub sloganul ”Școală prietenoasă copilului”.

   Alexandra Yuster, Reprezentantul UNICEF Moldova, a spus că școlile prietenoase fac într-adevăr o schimbare atît pentru copii, cît și pentru obiectivele de învățământ ale Moldovei.UNICEF consideră că inițiativa școlii prietenoase ar putea fi o componentă importantă în transformarea școlilor moldovenești, urmând să fie extinsă la nivelul sistemului de învățământ în ansamblu.

  Raportul de evaluare a inițiativei Școala prietenoasă copilului a fost realizat în anul de studii 2010-2011 de către consultanți independenți. Autorii studiului au comparat situația dintre 4 școli care au participat la inițiativa școlii prietenoase și 4 instituții de învățământ care au funcționat în regim obișnuit.

  Raportul menționează că elevii din școlile prietenoase, numite și școli experimentale, și-au îmbunătățit rezultatele la învățătură cu 16%. Aceasta deoarece pe parcursul celor 4 ani (2007-2011) elevii au studiat conform unui curriculum adaptat cerințelor lor, profesorii au participat la instruiri privind educația centrată pe elev și au înțeles cum să-i ajute pe copii să învețe mai ușor. Totodată, cele 4 școli – din Molești, Crocmaz, Vălcineț și Șofrîncani – au fost reparate și dotate cu sisteme de încălzire și blocuri sanitare, astfel că numărul virozelor în rândul elevilor a scăzut și mai mulți copii au frecventat școala cu regularitate.

Schimbările sunt vizibile și în comportamentul copiilor, care au devenit mai încrezători în sine, mai grijulii și atenți față de colegii lor, datorită exercițiilor practice și a lucrului în grup.

Costurile inițiativei se ridică la peste 7 milioane de lei, dintre care cea mai mare parte revine infrastructurii, investițiile pentru instruiri și curriculum cifrându-se la peste 90, 000 lei per școală. Pe lângă susținerea financiară acordată de donatorii externi, contribuția autorităților locale și a comunității a fost semnificativă.

Raportul de evaluare a inițiativei Școala prietenoasă copilului a fost elaborat la inițiativa Ministerului Educației și UNICEF de către un consultant independent din România și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) din Moldova. Datele au fost colectate în luna noiembrie 2011.

 Raportul de evaluare "INIŢIATIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI" (2007-2011)
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
  •  Performanța elevilor în cele 4 școli prietenoase copilului a crescut în această perioadă cu 16% față de școlile obișnuite. Rezultatele bune s-au datorat în principal metodelor interactive de predare, îmbunătățirii relației elev-profesor, lucrului în grup, promovării educaţiei incluzive etc.;
  • A crescut participarea şcolară a copiilor, inclusiv grație incluziunii copiilor cu dizabilități și celor cu risc de abandon, scăderii numărului virozelor la copii datorită îmbunătățirii infrastructurii școlare (grupuri sanitare în interior);
  • Comportamentul elevilor s-a ameliorat și astfel a scăzut numărul situaţiilor de violenţă;
  • Atitudinea părinților s-a îmbunătățit, ei implicându-se mai mult în viața școlii, dat fiind că au participat de la bun început la evaluarea necesităților și reparația școlii, precum și grație profesorilor care comunică mai mult cu părinții, nu doar în scopul de a-i informa;
  • Elevii din şcolile experimentale au într-o măsură mai mare iniţiativa de a comunica, de a pune întrebări, a da exemple, a propune sarcini de lucru etc. În şcolile obișnuite, elevii comunică predominant atunci când profesorul le cere;
  • Elevii lucrează în echipe sau în grup de 2 ori mai mult de cât în școlile obișnuite. În decursul unei lecții, 14% din timp este alocat lucrului în echipă, față de 6% în cazul școlilor de comparație. Astfel, copiii sunt mai toleranți, mai atenți unul față de altul, manifestă încredere în sine;
  • Profesorii sunt mai sensibili la necesitățile copiilor și manifestă o preocupare pentru aplicabilitatea cunoştinţelor (legătura dintre ceea ce se învaţă şi viaţa cotidiană);
  • Raportul recomandă extinderea principiilor Școlii prietenoase în toate școlile din țară, subliniind că pentru a obține rezultate semnificative, investiţiile financiare în infrastructură ar trebui să fie însoţite de investiţii curriculare şi educaţionale

  

   DESPRE ȘCOALA PRIETENOASĂ COPILULUI (ȘPC):

   Conceptul de “şcoală prietenoasă copilului”, apărut în anii 1990, este bazat pe principiile Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Printre acestea se numără promovarea grijii faţă de copil, centrarea pe copil, sensibilitatea gender, incluziunea, implicarea comunităţii, abordarea protectivă şi sănătoasă în interiorul școlii și în afara ei. Asemenea abordări au drept scop sporirea efectivităţii învăţământului, eficienţa sistemelor educaţionale şi posibilitatea pentru toţii copiii să-şi realizeze dreptul lor la educaţie. Modelul Şcolii Prietenoase Copilului este folosit în peste 60 de ţări ale lumii, inclusiv Thailanda, Indonezia, Armenia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Macedonia, Moldova şi altele.

  Raportul integral în limbile română și engleză poate fi accesat aici

  Pentru detalii suplimentare contactați:

   Irina Lipcanu, Ofițer de presă UNICEF Moldova, tel: 069162304; e-mail: ilipcanu@unicef.org

 

 

 

 

Raportul de evaluare "INIŢIATIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI"

Search:

 Email this article

unite for children