Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Copiii formulează propuneri pentru Strategia Guvernului de protecție a copilului

 

  

   53 de copii, membri ai Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului din Leova şi Orhei, formulează propuneri pentru Strategia Guvernului de protecție a copilului

   Chișinău, 12 iulie 2012 - Este pentru prima oară cînd reprezentanți ai copiilor sînt consultați cu privire la prioritățile unui document strategic al Guvernului în domeniul protecției copilului și a familiei.

   Membrii Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului (GLDC) au dezbătut situația privind respectarea drepturilor copilului în raioanele pe care le reprezintă. Printre problemele cele mai stringente au fost menționate: lipsa serviciilor, în special în localitățile rurale, pentru copiii victime ale abuzului, neglijării și exploatării; neîncrederea în profesioniștii care lucrează cu copiii și frica de a se adresa după ajutor; lipsa de pregătire a părinților de a-i susține emoțional; legislația pentru combaterea abuzului nu este pusă în practică; lipsa informației despre drepturile lor și unde să se adreseze cînd acestea le sînt încălcate; lipsa datelor despre copiii care sînt victime ale abuzului; insuficiența resurselor alocate pentru a susține copiii și familiile aflate în dificultate.

   Reieșind din situația descrisă, membrii GLDC propun Guvernului ca ariile prioritare de intervenţie în domeniul protecției copilului și familiei să includă: modificarea legislației pentru înăsprirea pedepselor persoanele care abuzează și neglijează copiii; monitorizarea modului în care este distribuit și utilizat bugetul alocat pentru copii; dezvoltarea de servicii comunitare pentru copiii victime ale abuzului, neglijării și exploatării; instruirea profesioniștilor pentru a oferi copiilor un mediu sigur și nonviolent, pentru a fi capabili să organizeze activități de informare, pentru a identifica, analiza și referi cazurile de abuz și exploatare; crearea bazei de date pentru evidența tuturor copiilor, îndeosebi celor supuși formelor de abuz, neglijare, exploatare; pregătirea părinților pentru ca să poată oferi sprijin emoțional, să se comporte nonviolent cu copiii și să-i protejeze de abuz și neglijare; informarea tuturor copiilor și părinților despre drepturile copilului, astfel încît ei să înțeleagă situațiile de pericol și să le poată depăși.

   Priorităţile copiilor au fost prezentate public în cadrul unei şedinţe plenare organizate joi, 12 iulie 2012, la care au participat reprezentanți ai serviciilor sociale din raioanele Leova și Orhei, mass-media, reprezentanți ai societății civile. Recomandările copiilor vor fi transmise Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru a fi incluse în proiectul strategiei.

   Din Grupurile de Lucru pentru Drepturile Copilului fac parte 53 de copii, cu vîrste cuprinse între 12 şi 15 ani, din 11 localităţi ale raioanelor Leova şi Orhei. Misiunea GLDC este să monitorizeze modul în care se respectă drepturile copilului în comunităţi şi să informeze titularii de obligaţii, inclusiv administraţia publică locală şi centrală, despre gradul de respectare a acestora.

   Primele rapoarte ale membrilor GLDC privind rezultatele monitorizării celor două aspecte ale dreptului la educaţie – accesul şi calitatea – au fost prezentate la sfîrşitul lunii mai în cadrul şedinţelor comune cu directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi colaboratorii Direcţiilor Generale Raionale Învăţămînt, Tineret şi Sport din raioanele respective. Rapoartele pot fi accesate pe site-ul CIDDC: 

   În activitatea lor, GLDC sînt susţinute de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în cadrul proiectului „Liber, puternic şi protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Fundaţiei OAK.

   Pentru detalii suplimentare puteți contacta: 

  Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului

   Str. E. Coca, 15, MD-2008 Chișinău 
   Tel.: 022-726-598, 022-747-813, 022-744-600
   e-mail: ciddc@yahoo.com, web: www.childrights.md 
   Cezar Gavriliuc, Claudia Danii, Irina Guşan

 

 
Search:

 Email this article

unite for children