Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Investiţii de 4,4 mln dolari SUA în sistemul de educaţie timpurie din Republica Moldova

UNICEF Moldova

   Chişinău, 10 aprilie 2012 - Ministerul Educaţiei anunţă lansarea unui nou proiect: „Parteneriat Global pentru Educaţie”, axat pe crearea condiţiilor pentru o educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii de vîrstă preşcolară din Republica Moldova. Grantul nerambursabil, în valoare de 4,4 mln dolari SUA, este oferit de Organizaţia Internaţională „Parteneriat Global pentru Educaţie” şi va fi valorificat pe parcursul a 20 de luni, în parteneriat cu  Banca Mondială, ca administrator de grant, UNICEF, ca agenţie de coordonare şi Fondul de Investiţii Sociale din Moldova /FISM/.
 
   Cu acest prilej, marţi, 10 aprilie curent, Ministerul Educaţiei a organizat o conferinţă de presă la care au participat Mihail Şleahtiţchi, Ministrul Educaţiei, Tatiana Potîng, Viceministrul Educaţiei, Abdoulaye Seck, Banca Mondială, Manager de ţară, Alexandra Yuster, Reprezentant UNICEF în Moldova, echipa misiunii Băncii Mondiale, aflată în vizită la Chişinău ş.a.   

   Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” se va desfăşura pe trei componente de bază:

 1. Reabilitarea aproximativ a 40 de instituţii educaţionale preşcolare, cu participarea nemijlocită a FISM. Pe lîngă îmbunătăţirea infrastructurii instituţiilor, acestea vor fi  dotate cu cărţi, mobilier, materiale didactice, jucării. Pentru o bună desfăşurare a proiectului va fi consolidat parteneriatul social şi implicarea comunităţilor locale în programe de dezvoltare timpurie a copiilor.  
 2.  Activităţile Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”, vor fi axate şi pe îmbunătăţirea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru copiii cu nevoi speciale (aflaţi în situaţii de risc sporit). În acest sens,vor fi promovate serviciile de educaţie incluzivă, vor fi deschise trei centre comunitare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu nevoi speciale. Acestea vor fi dotate cu echipament de reabilitare, mobilier, jucării, etc. şi vehicul pentru transportarea copiilor la aceste centre. De asemenea, vor fi elaborate programe şi ghiduri pentru educaţia incluzivă,  organizate traininguri pentru cadrele  didactice şi pentru părinţi.
 3. A treia componentă a proiectului dat, presupune îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin activităţi de instruirea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile preşcolare, cît şi pe formarea cadrelor universitare care pregătesc specialişti în domeniul educaţiei timpurii. În acest scop, vor fi elaborate, editate şi reeditate materiale didactice în domeniu.

 Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” este o continuare a Proiectului cunoscut deja „Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă”, realizat de Ministerul Educaţiei din sursele grantului oferit de Fondul Catalitic, în valoare totală de 8,8 mln dolari SUA, grant administrat de Banca Mondială şi implementat de UNICEF. În cadrul proiectului, implementat cu succes în două tranşe, au fost renovate 65 de grădiniţe, create 36 centre comunitare de dezvoltare timpurie, 510 grădiniţe au fost dotate cu mobilier, echipament pentru activităţi, materiale didactice etc.
 
  Rezultatele cheie ale Proiect „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă” (2006-2010):

 • 50 de grădiniţe şi 16 Centre comunitare renovate din sursele Proiectului
 • 21 Centre Comunitare create cu sprijinul APL şi dotate din proiect
 • 2 Centre de Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale create
 • 3 grădiniţe incluzive create
 • 512 instituţii dotate (4 din fiecare 10 instituţii preşcolare)
 • 9 454 copii beneficiază acum de acces la educaţie timpurie graţie Proiectului
 • 983 de locuri de muncă noi create pentru cadre didactice datorită Proiectului.
 • Au fost elaborate documente de politici educaţionale, apreciate la nivel internaţional (Curriculum, Standarde de dezvoltare, ghiduri metodologice etc.)
 • Peste 31 000 de cărţi şi materiale didactice oferite grădiniţelor şi specialiştilor
 • Fiecare al treilea educator a beneficiat de formare continuă.

  Astfel, în 2010, graţie Proiectului „Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă”, Guvernului Moldovei şi a altor organizaţii donatoare, în ţară funcţionează  1362 de instituţii preşcolare, dintre care 23,6% sunt situate în mediul urban şi celelalte (76,8%) în regiunile rurale.

   Numărul de copii înscrişi în programe de educaţie timpurie a crescut până la 126 mii, către începutul anului 2009.

   Rata de înrolare a copiilor în instituţiile preşcolare este în creştere. În 2009 rata de înrolare a copiilor a fost 75,5%, cu 4,8% mai mare decât în 2005 (70,7%). Rata brută de înrolare a copiilor în mediul urban (91,9%) este mai mare comparativ cu cea din mediul rural (66,1%). (Biroul Naţional de Statistică, 2009).

  Pentru contact:
   Violina Lavric , Serviciul de presa al Ministerului Educatiei, tel: 27 75 08

 

 
Search:

 Email this article

unite for children