Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Proiectul „Educaţia Centrată pe Cel ce Învaţă” şi-a prezentat realizările

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova

   Chişinău, 6 Aprilie 2012 — Realizările obţinute în cadrul Proiectului „Educaţia Centrată pe Cel ce Învaţă” au fost prezentate, vineri, 6 aprilie, în cadrul unei conferinţe naţionale, desfăşurată în incinta Universităţii de Stat din Moldova /USM/.

   La eveniment au participat partenerii proiectului: Ministerul Educaţiei, UNICEF, USM, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, formatori naţionali şi locali etc.

    Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a mulţumit tuturor celor care au fost antrenaţi în desfăşurarea acestui proiect şi a menţionat că „fiind racordată la realitate şi la valorile umane, fundamentată teoretic şi praxiologic, Educaţia centrată pe cel ce învaţă vine să răspundă la provocările timpului, promovînd o educaţie motivantă, formativă, dinamică, permanentă. Proiectul vizat se încadrează direct în această abordare conceptuală şi face parte din problematica prioritară a reformei învăţămîntului din Republica Moldova”, a spus dl Ministru.

   Potrivit Reprezentantului adjunct al UNICEF Moldova, Sandie Blanchet, prin realizarea proiectului menţionat, s-a urmărit introducerea educaţiei centrate pe cel ce învaţă în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. Calitatea unui sistem de educaţie nu poate depăşi calitatea profesorilor săi. Atingerea performanţei înalte pentru toţi este posibilă doar prin crearea mecanismelor care ar asigura că şcolile oferă învăţămînt de calitate pentru fiecare copil. În contextul educaţiei incluzive, pregătirea cadrelor didactice în educaţia centrată pe cel ce învaţă este indispensabilă şi determină succesul incluziunii.

   Vladimir Guţu, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, USM, director de proiect, a anunţat despre rezultatele Proiectului şi anume:

  • au fost dezvoltate politici educaţionale la nivel naţional(prevederile şi principiile educaţiei centrate pe elev au fost incluse în Proiectul Codului Educaţiei, a Strategiei consolidate de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011-2015, alte documente normative);
  • a fost fundamentată paradigma teoretică a Educaţiei centrate pe elev;
  • formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice(studenţii-viitori pedagogi au fost pregătiţi pentru activitatea didactică ulterioară, au fost formate cadre didactice din colegii şi universităţi);
  • au fost elaborate curricula, manuale, ghiduri axate pe prevederile Pedagogiei centrate pe elev) ş.a.

   Proiectul „Educaţia Centrată pe Cel ce Învaţă„ a fost implementat în perioada 2008-2011, de către USM şi Programul Pas cu Pas, în colaborare cu 15 universităţi şi colegii cu profil pedagogic din Moldova. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al UNICEF în Moldova şi coordonat de către Ministerul Educaţiei.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children