Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Femeile în zonele rurale ale Moldovei nu dispun de oportunităţi suficiente de abilitare

© UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova

   Chişinău, 8 martie 2012 – Mai mult de un milion de femei în Moldova locuiesc în zonele rurale. Ele încă reprezintă unul din cele mai vulnerabile grupuri ale societăţii, avînd acces limitat la informaţii şi servicii, fiind remunerate mai puţin în comparaţie cu bărbaţii şi sub–reprezentate în procesul de luare a deciziilor la nivel regional şi local. Statisticile arată că femeile formează jumătate din forţa de muncă activă în ţară dar sunt remunerate cu 30% mai puţin decît bărbaţii, mai ales în sectorul public. Salariul mediu al unei femei constituite 76,4 % din salariul mediu al unui bărbat. În zonele rurale femeile sunt angajate predominat în sectorul serviciilor, agricultură sau în poziţii administrative.

   Abilitarea femeilor rurale este una din priorităţile cheie ale Programului Guvernului pentru Asigurarea Egalităţii de Gen pentru 2010-2015, ce are drept scop promovarea femeilor rurale în aşa domenii precum angajarea în cîmpul muncii, educaţia, sănătatea, şi participarea politică. În anii recenţi, mai multe femei au posibilitatea să beneficieze de instruire şi să obţină credite graţie cadrului legislativ şi programelor de promovare a femeilor şi asigurarea egalităţii de gen în practică de către Guvernul Moldovei. Fiecare al patrulea antreprenor în Moldova este o femeie şi 3 din 4 participanţi din cadrul programelor de instruire în afaceri sunt femei. Numărul femeilor alese în calitate de primar a crescut din anul 2003 cînd au fost alese 138 (15.37 %), în 2007 – 163 femei (18.15%) şi în 2011 - 166 femei (18.51%). 

   “Contribuţia femeilor rurale şi priorităţile lor au fost în mod extins trecute cu vederea”, a menţionat Kaarina Immonen, Coordonatorul Rezident al ONU în Moldova, pe parcursul unei mese rotunde privind “Rolul femeilor rurale în dezvoltarea economică a Moldovei”, organizată de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeii (UN Women). “Drepturile lor trebuie să fie protejate şi vocile lor trebuie să fie auzite. Acum este momentul să avansăm abilitarea economică şi participarea politică a femeilor”.

   Marcată anual la 8 martie, tematica din acest an a Zilei Internaţionale a Femeii este “Abilitarea femeii rurale prin eradicarea sărăciei şi foamei”. În Moldova, UN Women şi alte agenţii ONU au reunit atît autorităţile publice centrale cît şi locale, organizaţiile non-guvernamentale, mass media pe parcursul unor mese rotunde pentru a discuta rolul femeilor rurale din Moldova în dezvoltarea economică a ţării, în special în aşa domenii precum agricultura, afacerile, management şi administrare publică.

   Pentru contact şi informaţii detaliate - Violeta Bunescu, specialist comunicare UN Women, tel. 28 07 75, e-mail violeta.bunescu@unwomen.org.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children