Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

UNICEF cheamă Guvernele să includă copiii cu dizabilităţi în toate procesele de dezvoltare

  • Copiii cu nevoi speciale au aceleaşi drepturi ca toţi copiii

  NEW YORK, 3 decembrie 2011 – De Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, UNICEF a cerut liderilor lumii să-şi concentreze eforturile asupra copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi şi să-i sprijine în aspiraţiile lor, reînnoind astfel apelul universal la ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

   "Copiii cu dizabilităţi au aceleaşi drepturi ca toţi copiii şi merită aceeaşi şansă de a-ţi trăi viaţa din plin şi a-ţi face auzită vocea", a declarat Anthony Lake, directorul executiv UNICEF. "Avem nevoie să înlăturăm barierele care împiedică participarea deplină a copiilor cu dizabilităţi - de la programele care ignoră nevoile lor, la stereotipurile care reduc capacităţile lor de implicare".

  Copiii cu dizabilităţi sunt printre grupurile cele mai marginalizate şi excluse social. În comparaţie cu semenii lor, acestor copii li se refuză adesea accesul la serviciile de sănătate, educaţie şi protecţie. Ei sunt privaţi de multe oportunităţi de participare în viaţa comunităţii şi sunt mai vulnerabili la violenţă şi abuz.

  Fetele cu dizabilităţi se mai confruntă, de asemenea, cu discriminarea în bază de gen.  Pe lângă faptul că sunt marginalizate în familie, în comunitate şi la şcoală, fetele cu dizabilităţi sunt expuse adesea unui risc sporit de  violenţă, tratament neglijent, maltratare şi exploatare.

  Copiii cu dizabilităţi au şanse mai mici de a se bucura de asistenţă medicală calificată, a merge cu regularitate la medic, a primi medicamente şi a fi imunizaţi. Ei sunt, de asemenea, ultimii care obţin informaţiile despre cum să fie în siguranţă, inclusiv cum să se protejeze de  HIV / SIDA şi cum să spună adulţilor atunci când se simt în pericol. Aceste informaţii sunt rareori disponibile în formate accesibile pentru copiii orbi sau surzi sau cei cu dizabilităţi intelectuale.

  Discriminarea împotriva copiilor cu dizabilităţi provine din mai multe surse, inclusiv normele culturale şi prejudecăţile, care duc, la rândul lor, la stigmatizare şi excludere socială. Participarea copiilor cu nevoi speciale este în continuare limitată de multiple bariere, inclusiv lipsa infrastructurii şi accesului la informaţie şi comunicare; lipsa unei legislaţii adecvate, lipsa politicilor publice şi a mecanismelor de monitorizare, precum şi lipsa cadrelor profesionale pregătite să lucreze cu aceşti copii.

   O problemă cheie care împiedică  realizarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi este şi insuficienţa datelor şi evidenţelor despre ei. Când copiii cu dizabilităţi nu sunt incluşi în eforturile de colectare a datelor, ei rămân absenţi şi în discuţiile politice şi alocaţiile bugetare care îi vizează.

  "UNICEF are angajamentul de a lucra cu toţi partenerii în vederea depăşirii barierelor care  separă copiii cu dizabilităţi de restul societăţii, precum şi a realiza pe deplin drepturile acestora", a declarat Anthony Lake.

  Despre UNICEF
  UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – lucrează în 190 de ţări şi teritorii pentru a ajuta copiii să supravieţuiască şi să prospere, din copilarie, prin adolescentă. UNICEF este o agenţie internaţională de dezvoltare care colaborează cu guvernul şi alţi parteneri pentru a se asigura că drepturile copiilor sunt respectate. UNICEF dezvoltă şi aplică cele mai bune practici pentru a consolida sistemele şi serviciile de sănătate, educaţie şi protecţie a copilului şi pentru a transmite familiilor cunoştinţele necesare pentru a-ţi îngriji cât mai bine copiii şi nepoţii.

  Pentru mai multe informaţii despre UNICEF şi a agendei sale de lucru: www.unicef.org

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
  Dumeetha Luthra, UNICEF Media, New York,
  Tel + 1 212 326-7495;
  drluthra@unicef.org

 

 
Search:

 Email this article

unite for children