Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Ministerul Justiţiei şi UNICEF au organizat o conferinţă de evaluare a reformelor privind justiţia pentru copii

  1 Noiembrie 2011 - Ministerul Justiţiei în colaborare cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) au organizat pe 1 noiembrie o conferinţă de evaluare a reformelor privind Justiţia pentru copii în Republica Moldova.

  Participanţii la acest eveniment, printre care conducerea Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai instanţelor de judecată, ai Procuraturii Generale şi ai altor instituţii responsabile, precum şi experţi naţionali şi străini, au analizat normele internaţionale şi practicile în promovarea reformelor privind justiţia pentru copii, precum şi impactul reformelor realizate în acest domeniu în Republica Moldova. De asemenea, au fost discutate probleme ce ţin de implementarea probaţiunii juvenile în Republica Moldova sau specializarea judecătorilor şi a procurorilor în domeniul justiţiei pentru copii.

   Cu această ocazie, s-a constatat că reformele legislative promovate în ultimii ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului în contact cu sistemul de justiţie au adus schimbări salutabile. Astfel, durata sentinţelor aplicate minorilor a fost redusă, numărul acelor scoli în afara sistemului juridic penal cât mai devreme posibil este în creştere, au fost create servicii de probaţiune şi desemnaţi procurori pentru examinarea cauzelor ce privesc copii, a scăzut numărul copiilor privaţi de libertate şi s-au făcut eforturi pentru şcolarizarea celor aflaţi în detenţie preventivă.

   Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au subliniat rolul important al partenerilor de dezvoltare în  realizarea reformelor în sectorul justiţiei pentru copii. Astfel, cu suportul UNICEF, între 2008 şi 2010 a devenit posibilă instruirea, în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, a 80 de judecători şi altor 80 de procurori, la care în 2011 s-au mai adăugat încă 71 de procurori specializaţi în problemele copiilor. De asemenea, a fost creată o reţea din 10 avocaţi publici  care au asistat aproape 700 de copii în perioada iulie 2009 – iunie 2010. În cadrul proiectelor comune au mai fost elaborate şi publicate un set de ghiduri explicative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul probaţiunii copiilor, iar pentru a oferi un suport angajaţilor instituţiilor penitenciare în cadrul Departamentului Instituţii Penitenciare a fost elaborat şi publicat un Ghid privind tratamentul deţinuţilor minori.

  Cu toate acestea, participanţii la conferinţa au insistat şi asupra unor probleme majore, care se reflectă în analiza datelor statistice. Acestea arată că dinamica şi structura delicvenţei juvenile din ultimii ani rămâne relativ constantă, iar potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne în prima jumătate a anului 2011 victime ale diferitor genuri de infracţiuni au fost peste 650 de copii. Rămâne răspândit fenomenul violenţei fizice în familie, deseori în astfel de cazuri figurând copii. Pe lângă asta, anual sunt înregistrate cazuri de participare a minorilor la comiterea abuzurilor faţă de alţi copii.

   În acest sens, participanţii la conferinţă au formulat un set de concluzii şi recomandări, printre care amenajarea în cadrul instanţelor de judecată, a organelor procuraturii, celor de poliţie şi în birourile de probaţiune a încăperilor destinate audierii copiilor, cu participarea psihologilor calificaţi în acest domeniu, dezvoltarea şi promovarea măsurilor extrajudiciare de soluţionare a cazurilor cu implicarea copiilor, asigurarea respectării drepturilor copiilor victime şi martori în procesul de judecată, precum şi revederea sistemului de sancţionare a copiilor în detenţie, conform standardelor internaţionale.

  Pentru contact:
  Valeriu Catser, Consultant  Comunicare Ministerul Justiţiei; Tel: 201 447
  Irina Lipcanu, Ofiţer de presă UNICEF; Tel: 269 235

 

 
Search:

 Email this article

unite for children