Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Guvernele trebuie să accelereze reformele în domeniul educaţiei incluzive pentru copiii cu dizabilităţi

   28 septembrie 2011 – Peste 1 milion de copii cu dizabilităţi în Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente stau închişi acasă sau în instituţii rezidenţiale. Aceşti copii sunt expuşi riscului de a fi excluşi din procesul de educaţie şi sunt vulnerabili  la neglijare, exploatare şi abuz, au declarat reprezentanţii UNICEF în cadrul unei conferinţe  regionale ce a demarat  astăzi la Moscova. 

   Consultantul Superior UNICEF în problemele copiilor cu dizabilităţi, Rosangela Berman-Bieler, a cerut Guvernelor să ratifice Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi politicile de sprijin pentru educaţia incluzivă. În întreaga regiune, 18 ţări au semnat Convenţia şi 12 au ratificat-o, inclusiv Republica Moldova, fapt care atestă angajamentul ţării noastre şi altor state din regiune de a aborda la cel mai înalt nivel problemele copiilor cu dizabilităţi.

   Organizată de UNICEF, cu suportul Primăriei oraşului Moscova, conferinţa, care se desfăşoară pe 27-29 septembrie, convoacă experţi şi oficiali guvernamentali din 20 de ţări. Republica Moldova este reprezentată la Conferinţă de către o delegaţie compusă din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Educaţiei, Protecţiei Sociale, UNICEF şi Lumos Moldova. Conferinţa îţi propune să ofere un cadru de discuţii şi schimb de bune practici în domeniul educaţiei incluzive pentru copiii cu dizabilităţi din perspectiva cadrului juridic, a politicilor şi bugetului necesar. Copiii cu şi fără dizabilităţi îţi exprimă opiniile în cadrul evenimentului, în presa on-line şi pe bloguri.

    „Aşa cum se menţionează în convenţie, copiii cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie primară şi secundară incluzivă de calitate, gratuită şi în condiţii egale cu ceilalţi copii din comunitatea în care trăiesc. Este o responsabilitate a tuturor să asigurăm că acest drept al copiilor este îndeplinit", a declarat Consultantul UNICEF pe problemele copiilor cu dizabilităţi la Moscova, Rosangela Berman-Bieler.

   "De asemenea, credem că se cere un efort continuu pentru combaterea stigmei şi discriminării copiilor cu dizabilităţi; pentru schimbarea atitudinilor şi percepţiilor sociale faţă de aceşti copii. Din persoane neputincioase, care inspiră milă şi tristeţe, să vedem persoane cu abilităţi, care pot să contribuie, în egală măsură cu semenii lor, la progresul societăţii în care trăiesc". 

   O evaluare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că numărul copiilor cu dizabilităţi în 22 de ţări din regiune constituie 2.6 milioane, adică 2,5 la sută din populaţie. În acelaşi timp statisticile naţionale ale acestor ţări arată că această cifră este de numai 1,5 milioane de copii, fapt care atestă o problemă serioasă de sistem - 1.1 milioane de copii sunt invizibili. Cel mai probabil, ei rămân a fi ascunşi, alături de cei alţi 600.000 de copii plasaţi în instituţii rezidenţiale.

   Cercetările arată că pe termen lung aflarea copiilor în instituţii dăunează sănătăţii şi dezvoltării lor. Atunci când copiii cu dizabilităţi nu sunt plasaţi în instituţii, dar locuiesc în familie şi merg în şcolile de masă, ei sunt plasaţi adesea în clase separate. Lor li se predă un curriculum simplist sau nu li se predă deloc. Copiii cu dizabilităţi nu primesc suportul necesar pentru a se putea dezvolta deopotrivă cu colegii lor.

    Aceleaşi cercetări mai arată că educaţia incluzivă duce la rezultate mai bune la învăţătură  pentru toţi copiii, nu doar pentru copiii cu dizabilităţi. Educaţia incluzivă promovează toleranţa, coeziunea socială şi participarea egală în societate. Educaţia incluzivă este mai rentabilă din punct de vedere financiar în comparaţie cu şcolarizarea separată a copiilor cu dizabilităţi.

   Republica Moldova a ratificat Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în anul 2010. În vara acestui an Guvernul a adoptat Programul naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020. Conform statisticilor, în R. Moldova  sunt peste 17,000 copii cu dizabilităţi, dintre care circa 3,500 sunt mai mici de 7 ani. 

   Pentru contact:
   Viacheslav Tikhomirov, UNICEF Rusia vtikhomirov@unicef.org 
   Irina Lipcanu, Media Officer  UNICEF Moldova ilipcanu@unicef.org, tel: 269 153

 

 
Search:

 Email this article

unite for children