Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

UNICEF lansează un apel pentru colectarea a 1,2 miliarde dolari SUA pentru asistenţă de urgenţă

   GENEVA, 4 Februarie 2010 – UNICEF a lansat Raportul său privind Acţiunile Umanitare (RAU) 2010 într-o perioadă în care atenţia umanităţii este concentrată la salvarea vieţilor omeneşti în Haiti. Acest raport anual relevă crizele cu cel mai puternic impact asupra mamelor şi copiilor din întreaga lume şi conţine un apel pentru asistenţă adiţională.

   Raportul din acest an pune în evidenţă situaţia copiilor şi femeilor din 28 de ţări şi teritorii ale lumii, considerate cele mai nevoiaşe şi care necesită un ajutor în valoare totală de 1,2 miliarde de dolari. RAU 2010 relevă importanţa parteneriatelor pentru a satisface necesităţile copiilor şi familiilor lor afectate.

   “În momentul în care a fost lansat în presă Raportul privind Acţiunile Umanitare, Haiti era déjà catalogată de UNICEF drept ţartă “în criză”. Acest lucru a fost stabilit înainte de cutremurul devastator,” a menţionat Hilde F. Johnson, Directorul Adjunct al UNICEF. “Afectată de multiple uragane şi tensiuni civile, această ţară continuă să aibă nevoie de asistenţă umanitară.”

    “Cutremurul este un exemplu înspăimântător al unui dublu dezastru – acesta a distrus vieţile şi gospodăriile poporului din Haiti, a doborât infrastructura şi sistemul acestei, ţări astfel încât ea are acum nevoie de acţiuni umanitare efective" a mai spus Hilde F.Johnson. "Şi noi am reuşit déjà să atingem rezultate. Săptămâna aceasta UNICEF împreună cu partenerii săi a început o campanie care are drept scop imunizarea a 500 000 de copii de până la 7 ani  împotriva rujeolei, difteriei şi tetanosului.”

   “Pe lângă faptul că noi maximalizăm eforturile noastre de a urgenta acordarea asistenţei umanitare şi protecţia fiecărui copil din Haiti, totodată, UNICEF trebuie să se angajeze în schimbarea vieţii copiilor din întreaga lume,” concluzionează doamna Johnson.

   "În diferite locuri avem copii care suferă din diferite motive. Ei toţi au nevoie de ajutorul nostru. În 2009 Asia de Sud-Est a fost lovită de calamităţi de proporţii, iar în Coasta Africană, Afganistan, Pakistan, Republica Democratică Congo şi Sudan au fost intensificate stările de urgenţă,” a declarat doamna Johnson. “Copiii sunt întotdeuana cei mai afectaţi în asemenea situaţii, iar calamităţile le sporesc riscurile de a fi abuzaţi, inclusiv sexual, de a li se încălca drepturile, de a fi mutilaţi, ucişi sau recrutaţi în forţele armate.”

   În fiecare an, UNICEF reacţionează la 200 de situaţii de urgenţă din lumea întreagă. Raportul privind Acţiunile Umanitare 2010 analizează crizele cele mai grave, care solicită sprijin excepţional.

   În raport au fost incluse 28 de ţări şi teritorii în baza magnitudinii şi caracterului cronic sau prelungit al calamităţilor, gravitatea impactului asupra femeilor şi copiilor şi potenţialul de a salva vieţi omeneşti. În asemenea cazuri, acţiunile urgente sunt cruciale, la fel asigurarea cu apă potabilă, condiţiile igienice şi sanitare, sănătate, nutriţie, protecţia copiilor de orice formă de violenţă şi abuz, asigurarea accesului copiilor la educaţie – chiar şi în cele mai grave circumstanţe.

   Raportul privind Acţiunile Umanitare prezintă tendinţele globale de evoluţie, cum ar fi schimbările climaterice, volatilitatea economică globală şi schimbarea naturii conflictelor – în special răspândirea violenţei sexuale împotriva femeilor şi copiilor. Potrivit raportului, aceşti factori prezintă riscuri pentru copii, sporesc vulnerabilitatea comunităţilor sărace şi duc la încălcarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la supravieţuire.

  Criza financiară globală, însoţită de preţurile instabile la produsele alimentare, duce la sărăcie, malnutriţie şi afectează serios progresele întru binele copiilor, înregistrate în unele ţări dezvoltate. Copii şi femeile au fost afectate în mod special. În 2009 mult mai multe familii sărace au fost nevoite să-şi reducă raţionul alimentar şi calitatea produselor. Potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale pentru Agricultură şi Alimentaţie, în 2009 peste 1 miliard de oameni au îndurat foamea – această cifră a crescut de la cel puţin 100 de milioane în 2008.

   Din cauza crizei profunde declanşate în Asia, Pakistan, Afghanistan sau Filipine, necesităţile financiare s-au dublat în 2010. Cu toate acestea, cele mai stringente necesităţi continuă să fie atestate în Africa sub-Sahariana, unde circa 24 de milioane de oameni de pe Coasta Africană sunt afectaţi de secetă, insecuritate alimentară cronică şi de conflictul militar din 2009. Sudan, Chad, Republica Centrală Africană şi Republica Democrată din Congo se confruntă şi ele, la rândul lor, cu violenţe, deplasări masive ale populaţiei şi acces umanitar. Situaţia continuă să fie gravă şi în Zimbabwe, iar acest lucru scoate în evidenţă şi mai mult vulnerabilitatea femeilor ş copiilor.

   Raportul privind Acţiunile Umanitare din acest an pune accent pe parteneriat. În toate ţările şi teritoriile enumerate mai sus, UNICEF munceşte la obţinerea rezultatelor împreună cu partenerii săi, incusiv organizaţii umanitare, grupuri ale societăţii civile, sectorul corporativ şi privat, fundaţii.

   În ultimii ani UNICEF împreună cu partenerii săi a investit enorm în reducerea riscurilor, pregătirea către situaţiile de urgenţă, mecanisme de avertizare, sisteme de răspuns şi reabilitare. Natura dinamică şi schimbătoare a situaţiilor de urgenţă presupune o adaptare consistentă, iar acest lucru implică asigurarea unei pregătiri adecvate pentru crizele ulterioare, o anticipare efectivă şi tendinţe de acţiune şi reabilitare precoce. 

Parteneriatele UNICEF pot contribui la inovaţii, rîspândirea informaţiei, participare şi organizare eficientă pentru a îmbunătăţi viaţa numărului tot mai crescând al copiilor în dificultate.

  “Împreună cu partenerii săi, UNICEF continuă să caute căi şi soluţii inovative pentru a satisface necesităţile stringente ale copiilor şi femeilor afectate de situaţiile de urgenţă,” a menţionat doamna Johnson. “Numai prin efortul nostrum comun noi putem duce la bun capăt misiunea noastră – să promovăm şi să protejăm drepturile copiilor, să-i ajutăm să-şi satisfacă necesităţile lor de bază şi să-şi exploateze la maximum potenţialul.”

   ###

   Pentru a citi raportul integral, vă rog vizitaţi: https://www.unicef.org/har2010
   În atenţia editorilor şi producătorilor în audiovizual: Seturile multi-media care includ fotografii şi b-roll sunt disponibile pe: www.thenewsmarket.com/unicef
  # # #

  Despre UNICEF
  UNICEF activează în peste 150 de state şi teritorii pentru a ajuta copiilor să supravieţuiască şi să aibă o viaţă mai bună.  Fiind cel mai mare distribuitor de vaccinuri în lume, UNICEF ssprijină programe în domeniul sănătăţii, nutriţiei, accesului la apă potabilă şi sanitaţie, educaţie de calitate pentru toţi băieţii şi fetele, protecţia copiilor împotriva violenţei, exploatării şi a SIDA. UNICEF este finanţat în totalitate din donaţii voluntare ale persoanelor private, agenţilor privaţi, fundaţiilor şi guvernelor.

  Pentru mai multe informaţii, vă rog să contactaţi pe:

  Veronique Taveau, UNICEF Geneva, Tel + 41 22 909 5716, E-mail: vtaveau@unicef.org
  Patrick McCormick, UNICEF New York, Tel + 1 212 326 7426, E-mail: pmccormick@unicef.org
  Kate Donovan, UNICEF New York, Tel +1 212 326 7452, E-mail: kdonovan@unicef.org

 

 
Search:

 Email this article

unite for children