Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Reforma sistemului justiţiei juvenilă continuă

  • Datorită reformelor implementate de Ministerul Justiţiei şi UNICEF, doar în ultimul an, numărul copiilor condamnaţi s-a redus cu 50%

   Chişinău, 5 martie 2008 - Proiectul “Reforma Sistemului de Justiţie Juvenilă din Republica Moldova”, lansat astăzi în comun de Ambasada Suediei în România şi Republica Moldova şi Reprezentanţa UNICEF în Moldova este, propune o continuare şi o intensificare a reformelor operate în sistemul de justiţie juvenilă. Noul proiect are drept scop îmbunătăţirea continuă a respectării drepturilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie – drepturile la .....
Proiectul, cu o durata de 4 ani (2008-2011), este implementat în comun de către Ministerul Justiţiei şi UNICEF, cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare Internaţională (Asdi).

   Organizarea evenimentului este prilejuită şi de vizita la Chişinău a domnului Joakim Stymne, Secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Internaţionale al Suediei, însoţit de ambasadorul Suediei în România şi Republica Moldova.

   Începând cu anul 2002, ca urmare a eforturilor comune din partea UNICEF, Ministerului Justiţiei, Parlamentului Republicii Moldova, Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale şi altor autorităţi din domeniul justiţiei, s-au întreprins paşi importanţi în direcţia edificării unui sistem separat de justiţie juvenilă care ar aborda necesităţile unice şi speciale ale copiilor aflaţi în conflict cu legea.

   "Republica Moldova a înregistrat progrese esenţiale în acest domeniu, mai ales în ceea ce priveşte cadrul legal şi consolidarea capacităţilor naţionale. E nevoie, însă, ca Moldova să întreprindă eforturi permanente pentru a-şi alinia sistemul de justiţie juvenilă la standardele europene”, a declarat Secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Internaţionale al Suediei, Joakim Stymne în cadrul conferinţei de presă organizate cu ocazia lansării oficiale a proiectului. „Proiectul va contribui substanţial la acest lucru, întrucât prevede consolidarea sistemului de justiţie juvenilă prin îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, perfecţionarea legislaţiei în domeniul alternativelor la detenţie şi dezvoltarea serviciului de probaţiune”, a mai menţionat domnul Joakim Stymne.

   Proiectul mai prevede asigurarea asistenţei juridice efective pentru copii confruntaţi cu sistemul de justiţie. De asemenea, proiectul va include şi alte activităţi, cum ar fi asigurarea copiilor aflaţi în detenţie cu toate cele necesare (instruire, condiţii decente de trai etc.) şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor din sistemul de justiţie.

  "Prin intermediul proiectului lansat astăzi vom continua, în comun cu Ministerul Justiţiei, derularea reformelor în domeniul justiţiei juvenile din Republica Moldova. Dorim să creăm un sistem de justiţie juvenilă în cadrul căreia, la adresa tinerilor care comit diferite abateri nu se aplică masuri cu caracter represiv, ci măsuri cu caracter recuperativ, implicând activ copilul în procesul de reparare a prejudiciului produs", a menţionat Reprezentantul UNICEF Moldova, Ray Virgilio Torres. "Problemele tinerilor în conflict cu legea sunt mai degrabă de ordin social, decat de ordin penal. De aceea este nevoie ca acestea să fie abordate în complex, atât din perspectiva juridică, căt şi psihosocială, pornindu-se de la necesităţile specifice ale fiecarui copil".

  Potrivit Ministrului Justiţiei, Vitalie Pîrlog, “Proiectul este o continuare logică a reformelor iniţiate de Guvern acum şase ani, reforme care şi-au demonstrat pe deplin eficacitatea. A fost consolidat cadrul legal în domeniul justiţiei juvenile, iar capacităţile profesioniştilor s-au îmbunătăţit. Prin eforturile autorităţilor implicate şi sprijinul tehnic din partea UNICEF s-a realizat o specializare în domeniul justiţiei juvenile în rândurile judecătorilor şi procurorilor”.

  Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Justiţiei, în ultimul an numărul minorilor condamnaţi s-a redus cu 50%. Totodată, a crescut de 5 ori numărul minorilor în privinţa cărora procesul penal a fost încetat, de la  69 de cazuri în primul semestru al anului 2006 la 378 de cazuri în aceeaşi perioada a anului 2007. De asemenea, numărul cazurilor de aplicare a muncii în folosul comunităţii şi de pedepse condiţionate a crescut cu 3%, fiind redus numărul amenzilor şi pedepselor cu închisoare aplicate minorilor. 

  Pentru mai multe informaţii:

  Lina Botnaru, Ofiţer de presă UNICEF Moldova
  Tel.  220045
  Mail lbotnaru@unicef.org

 

 
Search:

 Email this article

unite for children