Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală.

În ajunul zilei internaţionale a copiilor, pe data de 25 mai, Institutul de Reforme Penale, împreună cu  Reprezentanţa UNICEF Moldova şi Procuratura Generală a Republicii Moldova, lansează Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală. Ghidul reprezintă  un instrument util pentru procurori în rezolvarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii, în calitate de acuzaţi, victime sau martori.
   
Ghidul cuprinde principii şi recomandări din actele juridice naţionale şi internaţionale,  privind abordarea prietenoasă a copiilor aflaţi în contact cu justiţia. Autorii pun în prim plan demnitatea personală, nevoile şi drepturile copiilor.

Valeriu Zubco, Procuror General al Republicii Moldova: „Multitudinea instrumentelor în domeniul protecţiei drepturilor copiilor, a teoriilor privind comunicarea între profesionişti şi copii, a făcut indispensabilă punerea la dispoziţia practicienilor a unui asemenea ghid. Din aceste considerente, Procuratura Generală mizează că acest ghid nu va deveni o simplă culegere de reglementări, ci va asigură procurorii cu instrumente utile, moderne şi adaptate care vizează statutul special al minorului şi principiile prietenoase de tratament al copiilor care ajung în contact cu sistemul de justiţie.”

Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală a fost elaborat într-o manieră participativă. Procurorii şi-au împărtăşit opiniile şi experienţele  în cadrul a două mese rotunde. Acest fapt i-a ajutat pe autori să înţeleagă mai bine problemele care apar în rezolvarea cauzelor în care sunt implicaţi copiii şi să vină cu recomandări legale pentru procurori.

Alexandra Yuster, Reprezentant UNICEF în Moldova: “Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, dar şi alte documente internaţionale, ratificate de Moldova, recomandă o atitudine specifică faţă de copiii aflaţi în contact cu justiţia. Atât poliţistul responsabil de caz,  procurorul, care conduce urmărirea penală sau judecătorul, trebuie să vadă copilul ca pe o persoană cu nevoi speciale – să-i vorbească într-un limbaj pe înţelesul copilului şi să aibă un comportament prietenos, pentru a nu-l face să retrăiască crima prin care  a trecut. Lansarea Ghidului privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală reprezintă încă un pas important pentru reformarea sistemului de justiţie în R. Moldova.”

Igor Dolea, coautor, expert al Institutului de Reforme Penale: “Ghidul privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală se adaugă la strategia Institutului de Reforme Penale de a promova reformarea justiţiei pentru copii din Republica Moldova. Ghidul va deveni un instrument profesionist care va contribui la aplicarea de către procurori a standardelor menite să protejeze copilul în contact cu sistemul de justiţie penală”. 

Elaborarea şi distribuirea ghidului pentru procurori este o componentă a proiectului “Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională(Sida).

În ultimii ani, cu suportul UNICEF, sistemul de justiţie pentru copii în R. Moldova a înregistrat progrese importante. Sentinţa maximă pentru copii a fost redusă la zece ani, iar perioada în care un copil poate fi reţinut de poliţie a fost redusă de la 72 la 24 de ore.
În prezent, în penitenciarele din ţara noastră îşi ispăşesc sentinţa 59 de copii.  

 

Datele Procuraturii Generale arată că, în primele 3 luni ale anului curent au fost pornite 548 cauze penale cu participarea infractorilor minori. Din acestea, 214 cauze penale au fost expediate cu rechizitoriu în instanţa de judecată, iar 246 cauze penale au fost încetate din diferite motive.           
Potrivit exigenţelor Codului de procedură penală, reţinerea minorului, precum şi arestarea lui se face doar în cazuri excepţionale, cînd au fost săvîrşite infracţiuni grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave sau excepţional de grave.
Astfel, în primele 3 luni ale anului curent au fost reţinuţi 6 minori pentru comiterea infracţiunilor grave.
Procuratura Generală mai aduce la cunoştinţă că, pentru îndeplinirea neconştiinciasă a obligaţiunilor părinteşti, în aceiaşi perioadă au fost sancţionaţi contravenţional circa 500 părinţi, iar procuraturile teritoriale au pornit 109 cauze penale în care minorii figurează în calitate de victime.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Institutul de Reforme Penale
Ion Bulicanu, Responsabil pentru relaţii publice 
Tel: 925171
E-mail: ionbulicanu@irp.md

UNICEF Moldova:
Irina Lipcanu, Ofiţer de presă
Tel: 269 235
E-mail: ilipcanu@unicef.org

Procuratura Generală a Republicii Moldova:
Maria Vieru, Procuror, şef al serviciului de presă
Tel: 22 13 88
E-mail: m.vieru@procuratura.md

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children