Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Un start mai bun in viaţă pentru toţi copiii din Moldova

Republica Moldova a înregistrat progrese importante privind accesul copiilor la educaţia timpurie.

• 65 de grădiniţe au fost renovate
• 36 de centre comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor au fost create
• 510 grădiniţe au fost dotate cu mobilier, materiale didactice şi echipament pentru activităţi
• 53 de gradiniţe au fost dotate cu terenuri de joacă şi sport
• Toate grădiniţele din ţară (1342) au fost dotate cu documente de politici educaţionale (Curricumul, Standarde, Ghiduri metodologice)
• Circa 4600 de cadre didactice şi administrative au fost instruite
• 938 de locuri noi de muncă pentru cadre didactice au fost create

Chişinău, 10 august 2010 – Pe 10 august la Chişinău se află în vizită Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă - Educaţie pentru Toţi (EFA-FTI), Bob Prouty. Dl Prouty a vizitat gradiniţa inclusivă si centru de reabilitare pentru copiii cu nevoi speciale din Străşeni şi Centrul Comunitar de educaţie timpurie din s. Vulcanesti, r. Nisporeni, localitate cu populaţie majoritate roma – 95% – unde a remarcat rezultatele pozitive şi bunele practici centrate pe copil instituite de pedagogi împreună cu autorităţile locale.

În Republica Moldova tot mai mulţi copii au posibilitatea să frecventeze grădiniţa. În 2009 circa 75 la sută din copiii de vârstă preşcolară au frecventau grădiniţa, comparativ cu doar 48 la sută în 2001.

„Suntem mulţumiţi să constatăm ca un număr tot mai mare de preşcolari din familii vulnerabile frecventează grădiniţe modern echipate şi primesc o educaţie de calitate, care le va pune o bază solidă pentru studii şi dezvoltare continua", a menţionat Bob Prouty în cadrul vizitei sale de documentare la Străşeni.

Rezultatele se datorează proiectului “Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”, care a demarat în 2006, când Republica Moldova a primit 8,8 milioane de dolari de la Fondul Catalitic al Iniţiativei de Acţiune Rapidă.

Cu toate acestea, 1 din 4 copii de vîrstă timpurie şi mai mult de jumătate dintre copiii mai mici de 5 ani nu au acces la educaţie timpurie. La fel ca alte zeci de milioane de copii din ţările în curs de dezvoltare, ei nu-şi valorifică la maximum potenţialul lor de dezvoltare şi cel cognitiv, fiind expuşi la factori de risc cum ar fi sărăcia, alimentaţia proastă, lipsa programelor de instruire şi un mediu casnic care nu stimulează cunoaşterea şi dezvoltarea.

„Educaţia preşcolară este una dintre cele mai importante investiţii pe care o putem face pentru copii. Intenţionăm şi în continuare să îmbunătăţim calitatea grădiniţelor din ţară pentru a oferi copiilor din Moldova şanse mai bune de a reuşi în viaţă”, afirmă Reprezentantul Adjunct al UNICEF în Moldova, Sadrine Blanchet.

„Guvernul Republicii Moldova a declarat educaţia şi dezvoltarea timpurie a copiilor o prioritate naţională şi va sprijini iniţiativele naţionale şi internaţionale în acest domeniu”, a menţionat inistrul Educaţiei, Leonid Bujor.

Prima etapă a proiectului „Educaţie pentru Toţi” a cuprins anii 2006-2008, iar cea de-a doua – anul 2008-2010.

Proiectul are ca scop sporirea accesului la învăţămîntul preşcolar de calitate şi este realizat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu administraţia publică locală. Grantul este administrat de Banca Mondială, iar activităţile sînt realizate cu sprijinul UNICEF, ca agenţie de coordonare.

Iniţiativa de Acţiune Rapidă în Educaţie pentru Toţi (EFA-FTI) este un parteneriat global între ţările în curs de dezvoltare, donatori şi agenţiile ONU, iniţiat cu scopul de a sprijini ţările care au nevoie de ajutor în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Cercetările recente demonstrează importanţa intervenţiilor asupra copiilor de 0-7 ani pentru formarea personalităţii lor. Studiile arată că investiţiile în educaţia timpurie de calitate a copiilor determină dezvoltarea socio-economică a ţării pe termen lung.

Resurse info:
www.prescolar.edu.md
www.unicef.md
www.unicef.org/moldova/ro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children