Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Guvernele îşi asumă angajamentul de a preveni separarea copiilor de familiile lor

© UNICEF/2009/Hodorogea
Deschiderea Oficială a Conferinţei
Cinci ţări din Europa de Estau convenit să dezvolte servicii sociale care reducdin gradul de solicitare ainstituţiilor rezidenţiale CHISINAU, MOLDOVA, 26 noiembrie 2009 – Guvernele a cinci ţări din Europa de Est auconvenit să întreprindă acţiunide lungă durată pentru adezvolta servicii comunitare şi a reduce din gradul de solicitare a instituţiilor rezidenţiale. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, a spus: “Pentru toate ţările prevenirea separării copiilor de părinţitrebuie să devină o prioritate”. În acest sens, este necesară dezvoltarea unui spectru larg de servicii sociale care permit identificarea precoce a problemelor în familii, astfel încât să poată fi găsite soluţii pentru a preveni destrămarea familiilor”.
© UNICEF/2009/Hodorogea/
Directorul Regional UNICEF pentru Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente, Steven Allen stând de vorbă cu jurnaşiştii în cadrul Conferinţei
Jean-Claude Legrand, consultant regional UNICEFpentru Europa Centrală şi deEst şi Comunitatea StatelorIndependente (ECE/CSI) aspus: “Prea mulţi copii suntplasaţi în instituţii rezidenţiale.Aceast angajament este unînceput promiţător. Acum estenevoie ca guvernele săîntreprindă acţiunilerespective. Ele trebuie săînceapă a coordona întreminister şi a investi în serviciinoi de susţinere socială afamiliilor, prin realocarea resurselor deja disponibile în cadrulbugetelor pentru protecţia copiilor.” Delegaţiile guvernelor din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, şiUcraina au convenit să întreprindă 12 măsuri importante înurmătorii doi ani, acţiuni, care le vor permite să dezvolte planurinaţionale pentru reformarea sistemelor protecţiei copilului în ţărilerespective. Aceste măsuri includ stabilirea termenelor, aobiectivelor şi a indicatorilor pentru a măsura rezultatele reformei. Participanţii au subliniat necesitatea de a reforma sistemele deprotecţie a copilului pentru a preveni într-un mod mai efficientseparerea copiilor de părinţi.Faptul înseamnă dezvoltareamecanismelor pentru realocarea resurselor pentru noile servicii şiasta va facilita utilizarea mai eficientă a bugetelor de statexistente. Serviciile trebuie să fie disponibile în toate comunităţile, indifferent de mediu: urban sau rural. Acest obiectiv poate firealizat printr-o mai bună coordonare între ministere şi alţiparteneri la nivel inalt. Aceste angajamente au fost asumate la finele conferinţei la nivelinalt “Reforma Sistemului de Îngrijire a Copilului”, găzduită deGuvernul Republicii Moldova, cu suportul UNICEF, pe 24-26 noiembrie. Din aproximativ cele două milioane de copii care sunt în îngrijire instituţională în întreaga lume, mai mult de 800 000 copii vin din Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente. În 2008, existau aproximativ 210 000 de copii care locuiau în diferite tipuri de instituţii de îngrijire alternativa în toate cele cinci ţări. Din ei, mai mult de 110 000 au fost crescuţi în instituţii rezidenţiale. Sărăcia, migraţia şi dizabilităţile sunt factori importanţi care împing familiile să-şi abandoneze copiii. Experienţa din regiune începând cu 1990 sugerează că în perioade critice, în lipsaunei protecţii sociale puternice sau a altor servicii sociale, familiile recurg la îngrijirea rezidenţială pentru copiii lor, şi există un număr mare de copii cu disabilităţi abandonaţi în instituţii sau locuind acasă fără a beneficia, însă, de servicii specializate. Ţările participante la această conferinţă sunt printre cele maiafectate de criza economică globală.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children