Centru Media

Noutăți

Ultimile publicații

Comunicate de presă

Resurse pentru jurnalişti

Eseuri Foto

Video

 

Aniversarea a 20 de ani ai Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Cadoul ideal – să-i plasăm pe copii în inima Uniunii Europene

Chişinău, 20 niembrie, 2009  -  Comunitatea internaţională comemorează astăzi aniversarea a 20 de ani de la adoptarea de către Asambleea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului (CDC). Acest document, unic în istorie, trasează standarde de grijă, tratament şi protecţie a tuturor copiilor. Este tratatul care a fost semnat de cel mai mare număr de ţări – 193 de state au ratificat acest document – mai multe decât ţările membre ale Naţiunilor Unite sau cele care au aderat la Convenţiile de la Geneva.

În pofida numeroaselor probleme legate de realizarea drepturilor copiilor, Convenţia oferă o viziune a unei lumi în care toţii copiii supravieţuiesc şi se dezvoltă, sunt protejaţi, respectaţi şi încurajaţi să participle la luarea deciziilor care îi afectează.  Această viziune promivează o lume în care domină pacea, toleranţa, echitatea, respect pentru drepturile omului şi responsabilităţi egale – pe scurt, o lume demnă pentru copii.

Drepturile copilului în Moldova

Republica Moldova a ratificat Convenţia în 1993. Acest lucru înseamnă că Guvernul Moldovei şi-a luat angajamentul să asigure copiilor condiţii de creştere şi dezvoltare armonioasă, având acces la servicii de sănătate şi educaţie de calitate. Aderând la Convenţie, autorităţile moldovene au acceptat să protejeze toţi copii din ţară de discriminare, violenţă şi să aibă grijă în special de cei vulnerabili.

Moldova a atins progrese esenţiale la capitolul respectare a drepturilor copilului – datorită unor legi mai bune menite să protejeze copiii, îmbunătăţind accesul lor la serviciile de sănătate şi protecţie socială. Cu toate acestea, lipsurile, diferenţele şi disparităţile continuă să constituie o problemă pentru Guvern, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă.  

“Veniturile mici şi condiţiile sărăcăcioase de trai afectează profound dezvoltarea socială, educaţională şi psihologică a copiilor. Lipsa grijii părinţilor, plecaţi la muncă peste hotare, la fel ca şi lipsa structurilor de protecţie a copiilor la nivel local îi deprivează pe copii de protecţia necesară, exunandu-i astfel riscului de excludere, violenţă, abuz şi chiar trafic” a menţionat Avocatul Parlamentar al Copilului, Tamara Plămădeală în cadrul conferinţei dedicate lansării Raportului UNICEF privind Starea Copiilor din Lume dedicat în acest an aniversării a 20 de ani de la adoptarea Convenţiei cu Privire la Drepturile Copilului.

Criza economică:  efecte asupra copiilor

Criza economică globală, care continuă afecteze Republica Moldova, în special zonele rurale, prezintă riscuri sporite de încălcare a drepturilor copilului. Acest lucru este amplificat de două lucruri: reducerea resurselor şi a bugetelor, operate de către Guvern.

“Păstrarea bugetelor sociale la nivelul cât mai aproape de cel de până la criză este o componentă integrală a răspunsului Guvernului la şoc. Acest lucru va permite protejarea familiilor vulnevarbilecele mai afectate de criza economică. Pierderea oportunităţii de a investi în copii are repercursiuni clare asupra perspectivei lor de supravieţuire şi dezvoltare”, a declarat jurnaliştilor Reprezentantul UNICEF în Moldova, Alexandra Yuster.

Respectarea CDC – calea spre integrare europeană

Respectarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului se înscrie perfect în aspiraţiile europene ale moldovenilor şi se aliniază cu Programul Guvernului RM 2009-2013 “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

“Aniversarea a 20 de ani ai Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului este o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a-şi reînnoi angajamentul în faţa celor care sunt în inima eforturilor noastre – copiii de pretutindeni”, a declarat Comisarul European pentru Relaţii Externe şi Politici Europene de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner în cadrul eseului său inclus în Raportul UNICEF pivind Situaţia Copiilor din Lume. “Consider că impactul esenţial al Convenţiei ar fi consolidarea donatorilor internaţionali – incluzând Uniunea Europeană  – pentru a plasa pe un loc mai prioritar drepturile copiilor în agenda lor politică”.

Pe 20 noiembrie 2009 comunitatea internaţională celebrează Aniversarea a 20 de ani de la adoptarea de către Asambleea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, un document unic care stabileşte standarde internaţionale de grijă, tratament şi protecţie a tututror indivizilor sub 18 ani. Pentru a comemora acest lucru, UNICEF a dedicat o ediţie specială a raportului său Situaţia Copiilor din Lume examinării evoluţiei Convenţiei, progresele atinse la capitolul drepturi ale copilului, problemele rămase şi acţiunile care urmează a fi înreprinse pentru a asigura faptul că promisiunile acestui document să devină realitate pentru toţi copiii.

Prevederile şi principiile CDC ghidează organizaţia UNICEF în misiunea sa de pledoarie întru protecţia drepturilor copilului, ajutorul în satisfacerea necesităţilor de bază a copiilor şi explorarea de oportunităţi pentru a atinge pe deplin potenţialul lor. Citiţi mai mult pe: https://www.unicef.org/rightsite/

În atenţia editorilor şi producătorilor: Pachetele Multi media inclusiv fotografii şi b-roll sunt valabile, începând cu 16 noiembrie, pe www.thenewsmarket.com/unicef

 

 
Search:

 Email this article

unite for children