Advocacy, Comunicare şi Politici Sociale

Politici sociale pentru copii

Comunicarea pentru prevenirea gripei aviare

 

Politici sociale pentru copii

Mii de copii din republică sunt excluși din societate și sunt lipsiți de atenție, îngrijire și servicii din partea instituțiilor publice și a factorilor de decizie. Copiii de origine rromă, copiii migranților, cei afectați de HIV/SIDA și cei din familiile sărace și numeroase sunt doar câteva categorii de copii excluși social. Excluderea lor este de multe ori atât de profundă, încât nu se cunosc prea multe lucruri despre ei. Viața lor și problemele cu care se confruntă se pierd adesea printe statistici, sau, mai bine spus, lipsa acestora. Necunoașterea situației reale, le agravează și mai mult condiția socială.

Anume pentru copiii excluși, UNICEF a creat un program special care se numește Politici Sociale şi Drepturile Copilului. Misiunea de baza a acestuia este să acționeze în numele copiilor și a mamelor din republică, astfel încât interesele lor să fie reprezentate la cel mai înalt nivel. Alături de partenerii săi naționali, UNICEF caută cele mai sigure căi de a implementa și a monitoriza programele de ajutorare pentru copiii excluși social. Totodată, UNICEF consolideaza capacitățile Guvernului de a crea servicii sociale pentru acesți copii și pentru a asigura respectarea drepturilor acestora.

Programul Politici Sociale are următoarele obiective:

• Popularizarea drepturilor copiilor și a femeilor și a importanței de a investi în aceste categorii la nivel central și local;

• Consolidarea capacităților naționale în ceea ce privește formularea, implementarea și monitorizarea participativă a strategiilor socio-economice;

• Consolidarea capacităților Guvernului și a ONG-urilor de a monitoriza și a raporta respectarea drepturilor copiilor.

În activitățile sale Programul va conlucra cu PNUD, Banca Mondială și Unitatea Reformei Administrative, pentru a se asigura că toate subiectele care țin de copiii excluși sunt pe deplin reflectate în cadrul reformei. În paralel, Parlamentul, Ministerul Finanțelor și Biroul Național de Statistică vor primi suport tehnic în ceea privește îmbunătățirea calităţii datelor şi mecanismelor de planificare bugetară și majorarea alocațiilor pentru această categorie de copii. Împreună cu Banca Mondială și Comisia Europeană, UNICEF va ajuta Ministerul Sănătății în ajustarea sistemului de retribuții sociale, pentru a-l face mai eficient în ajutorarea copiilor excluși. Un suport considerabil va fi oferit Parlamentului pentru a instaura funcția de Avocat al Copilului, iar Guvernului si Societății Civile – pentru a raporta despre drepturile copilului, așa cum prevede Convenția pentru Drepturile Copilului.

În parteneriat cu alte agenții ONU, cum ar fi PNUD și UNFPA, Programul Politici Sociale al UNICEF va asista autoritățile în actualizarea permanentă a Planului de Acțiuni în Situații de Urgență.

Partenerii Programului Politici Sociale

Președinția Republicii Moldova, Ministerul Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul Educației și Tineretului, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanţelor, Biroul Național de Statistică, Ministerul Administrației Publice Locale, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Tiraspol și Organizațiile Non-Guvernamentale.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children