HIV/SIDA şi Adolescenţii Vulnerabili

HIV/SIDA şi adolescenţii

Copiii afectaţi de HIV

 

Copiii afectaţi de HIV

Infecţia HIV continuă să se răspândească în Republica Moldova afectându-i pe copii. În ultimii opt ani numărul de cazuri noi înregistrate a continuat să crească. Cu toate acestea, nu există deocamdată date concrete cu privire la numărul copiilor seropozitivi (până la 18 ani), precum şi cu privire la cei care au nevoie de tratament special (tratament antiretro-viral ARV). Asistenţa acordată copiilor infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA este superficială şi reflectă, de fapt, slăbiciunea sistemului medical, de protecţie socială şi de protecţie a copilului care ar fi trebuit să fie inclusive şi sensibile la necesităţile acestei categorii. Foarte puţine lucruri au fost întreprinse pentru a combate discriminarea, stimgmatizarea şi izolarea cu care se confruntă copii afectaţi de HIV/SIDA. Pentru a complecta aceste necesităţi, UNICEF realizează următoarele activităţi:

  • Cunoştinţe şi capacităţi pentru lucrătorii medicali. Având ca parteneri Ministerul Sănătăţii, Universitatea de Medicină şi Farmacologie şi ONG “Vis”, UNICEF a contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor lucrătorilor medicali. Au fost create şi antrenate echipe multidisciplinare pentru prevenirea transmiterii infecţiei HIV de la mamă la făt. Totodată, fiecare centru al medicilor de familie şi maternitate din ţară au fost asigurate cu cel puţin câte o echipă de specialişti cu cunoştinţe profunde ce ţin de consilierea pre- şi post testare HIV, tratament antiretroviral în timpul sarcinii, naştere şi îngrijire, oferirea de consiliere şi sprijin în prevenirea abandonului, alimentarea nou-născutului etc.
  • Centru Medical pentru copii. UNICEF a sprijinit Ministerul Sănătăţii în fondarea primului Departament Pediatric HIV/SIDA în cadrul spitalului unde sunt concentraţi adulţii şi copii care necesită tratament ARV. Crearea Departamentului a permis izolarea copiilor de adulţii seropozitivi şi micşorarea, respectiv, a riscurilor de a contacta infecţii oportuniste. Mamele şi copii lor au acum la dispoziţie 3 saloane renovate, dotate cu echipament şi mobilă special adaptată la vârsta copiilor.
  • Asistenţă socială şi psihologică pentru familiile afectate de HIV. Întrucât statul nu are experienţă în oferirea sprijinului familiilor afectate de HIV/AIDS, UNICEF a sprijinit două ONG-uri din Bălţi şi Tiraspol pentru a dezvolta modele de prestare a serviciilor de acest fel. Cele două organizaţii au ajutat femeile seropozitive însărcinate, copii infectaţi şi afectaţi cu HIV, precum şi familiile acestora oferindu-le asitenţă, sprijin şi grijă de calitate. În plus, ONG-urile au oferit şi servicii noi – consiliere, combaterea stigmei şi discriminării şi sprijin social.
  • Date & Evidenţe despre copii afectaţi de HIV/SIDA. Un Studiu privind situaţia familiilor cu copii afectaţi de HIV/SIDA a fost petrecut, în premieră, de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu UNAIDS şi UNICEF. Studiul a scos la suprafaţă date importante despre situaţia copiilor din familiile afectate de HIV, distribuirea lor geografică, pe vârste şi sex, problemele lor majore şi necesităţile de bază, acces la servicii şi alte subiecte legate de stigma şi discriminarea acestor copii etc.
  • Asigurarea unui mediu protejat şi sigur pentru copii afectaţi de HIV/SIDA. Concluziile studiului privind situaţia copiilor afectaţi de HIV au fost, ulterior, utilizate de către Ministerul Sănătăţii pentru a planifica pentru 2009 o serie de măsuri menite combată stigma şi discriminarea copiilor cu HIV în sistemul medical şi le îmbunătăţească condiţia acestora în Moldova.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children