Protecţia Copilului

Justiţia Juvenilă

Copiii separaţi

Prevenirea violenţei

 

Copiii separaţi

© UNICEF

Sărăcia şi migraţia din ultimii 10 ani au slăbit considerabil instituţia familiei din Moldova. Pe de o parte, oamenii nu au fost în stare să-şi protejeze copiii, iar pe de alta – statul nu a avut mijloacele necesare pentru a interveni eficient în sprijinul familiei şi a preveni astfel  separarea copiilor de mediul familial. 

În aceste condiţii, instituţia de tip rezidenţial a devenit cel mai solicitat serviciu de protecţie a copiilor din familiile vulnerabile sau a celor rămaşi fără îngrijire părintească, fiind o tradiţie păstrată  din perioada sovietică, când au şi fost construite majoritatea internatelor şi caselor de copii din Moldova. Încrederea excesivă în instituţiile de tip rezidenţial a condus la separarea nejustificată a copiilor de familie. În 2007, în Moldova, 11.500 de copii creşteau în instituţii de tip rezidenţial. Din ei, 9.000 (adică circa 80%) aveau unul sau ambii părinţi în viaţă.

Reforma

În 2006 Guvernul Republicii Moldova a lansat Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului. Autorităţile şi-au propus să reducă, până în 2012, în jumătate numărul copiilor aflaţi în  instituţii de tip rezidenţial. Asta înseamnă că pentru circa 6.000 de copii din internate şi case de copii va fi găsită o soluţie mai bună: ei vor reveni la părinţi, vor locui cu rudele, în casele de copii de tip familial sau la asistenţii parentali profesionişti.

Ce face UNICEF

UNICEF Moldova susţine Guvernul în acţiunile de reformă. În primul an de reformă, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, UNICEF a demarat un proiect amplu. Atunci, echipe de profesionişti, în comun cu autorităţile naţionale şi locale, au lansat  reforma în 6 raioane-pilot: Făleşti, Floreşti, Hânceşti, Străşeni, Teleneşti şi mun. Bălţi. Rezultatele pe anii 2006-2007 din aceste regiuni au fost importante:

•          S-a redus cu 71% numărul noilor admiteri în internate

•          S-a redus cu 26% numărul copiilor din aceste internate 

•          A fost transformat primul internat din Moldova, cel din Cărpineni, r-l Hânceşti. Acesta a fost transformat în centru de zi, iar cei 50 de copii sunt aduşi seara cu autocarul în familie

Odată lansată în anumite regiuni ale ţării, reforma a avut impact asupra întregii ţări. În 2006-2007 au fost modificate mai multe legi, acte normative, create noi politici care ajută la dezvoltarea serviciilor sociale pentru familiile vulnerabile şi copiii aflaţi în situaţii de risc. Datorită lor, mii de copii din toată ţara au revenit/rămas acasă, iar alţii şi-au găsit o nouă familie.

O familie pentru fiecare copil

În sprijinul reformei a fost lansată Campania de comunicare „O familie pentru fiecare copil”. Din spoturi video şi audio, emisiuni şi articole, postere şi broşuri, dar şi de la asistenţii sociali, liderii de opinie şi oamenii simpli au aflat despre avantajele creşterii copilului în familie şi despre serviciile sociale de care pot beneficia persoanele vulnerabile. Mai multe acţiuni de comunicare au vizat factorii de decizie la nivel naţional şi local, profesioniştii, personalul instituţiilor de tip rezidenţial. Unul dintre partenerii campaniei a fost Biserica Ortodoxă care a anunţat anul 2008 - Anul familiei şi copilului.

Şi în 2008 UNICEF a fost un partener de încredere al autorităţilor. De această dată, reforma a fost extinsă în alte 5 raioane. La fel, UNICEF a sprijinit Guvernul în prevenirea abandonului nou-născuţilor şi a copiilor de vârste mici. Deşi este un fenomen mai puţin răspândit, abandonul copiilor mici are consecinţe mult mai grave asupra dezvoltării copilului. Timp de doi ani, 2007-2008, profesionişti din toate maternităţile şi secţiile de pediatrie, precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, instituţiilor rezidenţiale ce au în îngriljire copii de vîrste mici, au fost instruiţi cum să intervină pentru a ajuta familia, mama să nu se despartă de propriul copil. Paralel, printr-o serie de materiale de comunicare, opinia publică a cunoscut efectele abandonului celor mici şi a aflat cui să se adreseze după ajutor. 

Rezultatele Reformei în 2006-2008:

•          În instituţii de tip rezidenţial se află 8. 813 de copii, cu aproape 3.000 mai puţini de la startul reformei.

•          În 18 raioane au fost create Comisii pentru protecţia copilului aflat în dificultate care examinează cazul fiecărui copil propus spre plasament în internat şi găsesc alternative instituţionalizării. Până la reformă, doar în 3 raioane existau asemenea comisii.

•          Numărul caselor de copii de tip familial a crescut la de 23 la 66. În ele sunt îngrijiţi 297 de copii. 

Continuitate

Guvernul este hotărât să continue reforma. Acţiunile vor include replicarea în toată ţara a bunelor practici acumulate până în prezent. Datorită rezultatelor impresionante ale primilor ani de reformă, Moldova va fi, în 2009, ţara gazdă a unui eveniment transnaţional. Cu sprijinul UNICEF, mai multe ţări din regiune - Armenia, Belarus, Ucraina, Georgia - se vor reuni la Chişinău pentru a discuta lecţiile învăţate în cadrul Reformei şi pentru a trasa noile priorităţi.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children