Protecţia Copilului

Justiţia Juvenilă

Copiii separaţi

Prevenirea violenţei

 

Justiţia Juvenilă

© UNICEF

Problema

Situaţia copiilor în conflict cu legea, în special a celor care ajung în închisoare, reprezintă o preocupare majoră pentru Moldova. Specialiştii au demonstrat că până şi detenţiile de scurtă durată a copiilor influenţează negativ dezvoltarea lor de mai departe. Aflarea în detenţie îi stigmatizează, îi îndepărtează de familie şi de comunitate şi le restrâng oportunităţile pentru educaţie. În plus, studiile arată că doar foarte puţini copii care petrec câţiva ani la închisoare adoptă un nou mod de viaţa atunci când ajung la libertate.

În Moldova, infracţiunile comise de copii reprezintă 6 la sută din numărul total al infracţiunilor înregistrate. Majoritatea poartă un caracter economic. Cei mai mulţi dintre adolescenţii care încalcă legea sunt băieţi cu vârste cuprinse între 16-17 ani. Înainte de plasarea în detenţie, majoritatea lor a abandonat şcoala, o parte a fost fără adăpost sau a fugit de acasă. Mulţi dintre ei au fost victime ale abuzului sau neglijării părinţilor, unii au fost abandonaţi.

În Moldova există 4 izolatoare de detenţie preventivă în care sunt deţinuţi copiii: Chişinău, Bălţi, Cahul şi Rezina. Ele sunt izolatoare destinate maturilor, iar copiii stau în celule separate. În august 2008, în aceste izolatoare erau deţinuţi 40 de copii. Dintre ei, cca 80% erau analfabeţi sau nu posedau cunoştinţe elementare de matematică, chimie, biologie, istorie etc.

Ce face UNICEF

Pe parcursul ultimilor ani, cu suportul UNICEF, Moldova a făcut progrese importante în reformarea sistemului de justiţie juvenilă. În 2006, legislaţia Republicii Moldova cu privire la copiii aflaţi în conflict cu legea a fost modificată în mod semnificativ. Noile amendamente au avut un efect pozitiv imediat atât asupra caracterului sentinţelor aplicate copiilor, cât şi asupra modului în care cazurile copiilor sunt tratate în timpul procesului penal.

Înainte de toate, au fost reduse termenul maxim de detenţie şi durata de timp în care copiii pot fi deţinuţi până la pronunţarea sentinţei. În plus, responsabilitatea pentru efectuarea urmăririi penale asupra copiilor învinuiţi de săvârşirea unei infracţiuni a fost transferată de la poliţie la procuratură.  Modificările operate în legislaţie, de asemenea, au oferit copiilor aflaţi în detenţie dreptul la revizuirea dosarelor. Astfel, sistemul justiţiei juvenile în Moldova a devenit mai prietenos copiilor şi mai aproape de strandardele europene şi internaţionale.

Din septembrie 2008, toţi copiii aflaţi în izolatoare de detenţie preventivă, inclusiv fetele deţinute în Penitenciarul pentru femei din satul Rusca, beneficiază, în premieră, de instruire. Pentru că nu pot merge la şcolile din comunitate, profesorii din localitate vin la închisoare şi fac lecţii cu copiii. Astfel, unele încăperi din penitenciare s-au transformat în clase de studii, frumos amenajate şi dotate cu tot ce este necesar pentru a petrece lecţii.   Învăţătorii predau copiilor lecţii conform unor programe speciale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Justiţiei, cu suportul financiar  UNICEF şi Sida.

Alternativele la detenţie

În cadrul reformei sistemului de justiţie juvenilă  au început să fie aplicate şi primele alternative la detenţie, cum ar fi: medierea, probaţiunea şi munca în folosul comunităţii. Pentru acestea se optează în cazul infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave, atunci când detenţia poate fi evitată.

Medierea este o modalitate de soluţionare a conflictului utilizată pe larg în cazul minorilor acuzaţi de crime non-violente. Victima şi infractorul convin la o înţelegere prin intermediul unui mediator, fără a ajunge în instanţa de judecată.

Munca în folosul comunităţii presupune ca infractorul să presteze servicii comunităţii, evitând în schimb închisoarea.

Probaţiunea.  În cadrul Ministerului Justiţiei a fost creată în ianuarie 2007 Direcţia Probaţiune unde consilierii de probaţiune administrează cazurile copiilor condamnaţi la pedepse alternative detenţiei.

Probleme

În pofida progresului înregistrat în domeniul Justiţiei Juvenile, copiii aflaţi în detenţie continuă să se confrunte cu mai multe probleme. 80 la sută dintre minorii  intervievaţi în detenţia preventivă nu au avut nici o întrevedere cu un avocat în dosarul lor. În jumătate dintre cazuri nici un reprezentant legal nu a fost prezent în timpul audierilor şi nici un psiholog sau profesor nu a asistat la interogarea copilului. 

Soluţiii

Continuarea reformei în domeniul justiţiei juvenile este extrem de importantă pentru îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în conflict cu legea. Este necesar ca modelele pozitive să fie extinse la scară naţională, iar aplicarea pedepselor alternative să devină o regulă, nu o excepţie. De asemenea, trebuie consolidată calitatea asistenţei juridice, sociale şi psihologice pentru copiii din sistemul justiţiei juvenile prin intermediul acţiunilor de sensibilizare publică şi instruire a specialiştilor.

Rezultate

·          Reducerea sentinţei maxime pentru un copil de la 15 la 12,5 ani

·          Reducerea termenului maxim de reţinere de către poliţie de la 72 la 24 de ore

·          Desemnarea procurorilor şi judecătorilor specializaţi în examinarea dosarelor penale în care sunt implicaţi copii

·          Şcolarizarea tuturor copiilor din izolatoarele de detenţie preventivă

·          Reducerea cu 65% a numărului copiilor aflaţi în detenţie preventivă, de la 129 în decembrie 2007 până la 46 în decembrie 2008.

·          Reducerea în jumătate a numărului copiilor aflaţi în detenţie, de la 92 în decembrie 2007 la 46 în decembrie 2008

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children