Acces Egal la Servicii de Calitate

Educaţie

Sănătate

Nutriţie

 

Educaţie

Sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea învăţământului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale părinţilor.

Cu toate acestea, pe parcursul ultimilor ani se atestă o tendinţă de descreştere a ratei nete de înrolare în învăţământul de bază.  În multe instituţii de învăţământ lipsesc profesorii, bibliotecile sunt puţine, iar infrastructura proastă. Mulţi copii din familiile defavorizate - mai ales din familiile cu mulţi copii, în special, cele din zonele rurale - ajung mai târziu la şcoală şi cu un mare dezavantaj faţă de alţi copii.

 Educaţia timpurie

Pentru prima data Educatia timpurie a fost  stabilita ca prioritate naţională de catre Guvern in anul 2002. Cota de frecventare a instituţiilor preşcolare în Republica Moldova era destul de joasă şi constituia 41 la sută.  Multe grădiniţe, în special cele din localităţile rurale, au fost inchise în acea perioadă. Timp de 15 ani educatorii nu mai primiseră cărţi şi nu au beneficiat de instruire.

În următorii cinci ani acestă cotă a crescut pînă la 55 la sută, pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de 5-7 ani fiind asigurată în proporţie de 85 la sută. Moldova este singura ţară din cele care, beneficiind de suport financiar din partea Fondului Fudiciar Catalitic, a canalizat integral resursele alocate pentru revitalizarea educaţiei timpurii.

Strategia naţională "Educaţie pentru toti"

O importanţă deosebită în promovarea accesului la educaţia timpurie o are elaborarea Strategiei naţionale „Educaţie pentru toţi”. “Educatie pentru toţi (EPT)” a demarat în Republica Moldova în anul 2001 ca urmare a Conferinţei Internaţionale de la Dakar, la care ţările participante au fost chemate să pregatească sau să fortifice planurile naţionale de dezvoltare a învatamîntului, inserînd în ele obiectivele şi strategiile EPT. În decembrie 2001, Guvernul a organizat în colaboare cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) Conferinţa naţională “Educaţie pentru toţi”, care a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice vizavi de obiectivele EPT, dezbaterea problemelor educaţionale curente şi constituirea Forului Naţional EPT. (http://efa.un.md)

Şcolile prietenoase copilului

Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate. Şcoala asigură protecţia, dezvoltarea şi participarea copilului prin dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de care va avea nevoie în viaţă acest copil. Fiind promovat la nivel internaţional, conceptul de şcoală prietenoasă copilului promovează: incluziunea şi echitatea; eficacitatea învăţării; siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor; egalitatea genurilor; implicarea elevilor, familiilor şi a comunităţilor în viaţa şcolii.

În Moldova, implementarea acestui model a pornit de la petrecerea unui studiu privind educaţia de bază din perspectiva „şcolii prietenoase copilului” 

Împreună: campanie de comunicare

Campania i-a încurajat pe părinţi să se joace cu copiii lor de 0-3 ani, să le citească, să le vorbească şi să-i îmbrăţişeze. Mesajele ei au fost transmise unui număr de 150 de mii de familii cu copii, în special în satele republicii. Tot atunci a fost lansată la televiziunea naţională şi Povestea de Seară, fiind create mai multe materiale pentru copii şi părinţi.

 

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children