Privire de ansamblu

25 de ani de Drepturi pentru Copii în Moldova

Despre UNICEF Moldova

Țara

Contacte

 

Despre UNICEF Moldova

UNICEF Moldova
© UNICEF Moldova

Despre UNICEF Moldova
DREPTURI EGALE PENTRU TOTI COPIII, NICI UN COPIL NEGLIJAT 

UNICEF a venit în Moldova în 1995, ca răspuns la nevoile emergente ale copiilor, tinerilor şi familiilor acestora.

  

Republica Moldova depune eforturi pentru a întrerupe ciclul sărăciei şi al migraţiei, format în perioada de tranziţie a anilor 1990. În pofida progreselor, Moldova rămâne a fi cea mai săracă ţară din Europa. Calitatea educaţiei a scăzut, odată cu dificultăţile economice întâmpinate de către Republica Moldova; mulţi copii trăiesc în condiţii precare şi în familii destrămate, părinţii lor fiind forţaţi să migreze în alte ţări în căutare de locuri de muncă. Moldova înregistrează, de asemenea, un număr mare de copii aflaţi în îngrijire instituţională.

  

UNICEF întreprinde acţiuni pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova, comunităţile, familiile şi copiii să protejeze drepturile copiilor, pentru a se asigura că aceştia au acces la serviciile de care au nevoie. Aceasta înseamnă asigurarea faptului că toţi copiii, în special cei mai vulnerabili, beneficiază de asistenţa medicală de calitate, au părinţi sau îngrijitori bine informaţi, care le acordă sprijinul necesar, frecventează şcoala şi sunt protejaţi de pericole.

  

O mare prioritate în Republica Moldova este protejarea copiilor împotriva violenţei, abuzului, neglijării şi privării de mediul familial. Cei mai vulnerabili copii din Republica Moldova sunt expuşi riscului de a fi lipsiţi de asistenţă medicală, educaţie, protecție, fiind ulterior expuşi riscurilor  de exploatare şi trafic.

  

Scopul nostru general este: "Drepturi egale pentru toţi copiii, nici un copil neglijat"!

   

Ce face UNICEF

  

UNICEF acţionează ca un avocat al copiilor şi tinerilor din Republica Moldova. Noi lucrăm îndeaproape cu Guvernul şi societatea civilă, părinții și comunitatea, pentru a satisface necesităţile copiilor și a răspunde provocărilor expuse mai sus.

  

Actualul Program de Ţară UNICEF-Guvernul Republicii Moldova se desfășoară în perioada 2012-2017 şi sprijină eforturile Guvernului de a realiza drepturile copiilor şi adolescenților.

   

Programul are mai multe componente:

  • Protecţia copiilor împotriva violenţei, abuzului şi neglijării;
  • Asigurarea accesului echitabil la servicii de calitate înaltă în domeniul sănătăţii, educaţiei, protecției copilului;
  • Dezvoltarea politicilor sociale şi a pledoariei, bazate pe dovezi şi colectarea datelor dezagregate referitoare la copii.
Realizăm programul nostru prin diferite modalităţi:
  • Facem advocacy pentru politici eficiente, bazate pe dovezi, care să fie în sprijinul copiilor și familiilor;
  • Susţinem programe inovatoare pentru îngrijirea şi protecţia copiilor și adolescenților;
  • Asigurăm ca vocile copiilor şi tinerilor să fie auzite, iar opinia lor să conteze pentru părinți, specialiști și factorii de decizie.

   Programul funcţionează în toată Moldova, fiind depuse eforturi speciale pentru a acoperi copiii din regiunea Transnistreană.

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ŢARĂ

2007-2012
Search:

 Email this article

unite for children