Stop bullying

cunosc, înțeleg, aplic

Stop bullying - cunosc, înțeleg, aplic
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Ghidul dat oferă suport informațional și practic în realizarea activităților extracurriculare cu adolescenții, promovând cooperarea, participarea și învățarea activă. Metodologia de învățare prin participare oferă copiilor cunoștințe, experiențe, resurse pentru a preveni și acționa în situații de bullying. Toate acestea contribuie la modificarea modului de a privi lucrurile, de a fi și de a acţiona. Acest ghid conține 14 module, ele fiind repartizate în 5 capitole:

• Capitolul I este orientat spre consolidarea grupului, ce va permite asigurarea unui mediu sigur pentru copii și crearea condițiilor eficiente de lucru.

• Capitolul II reflectă activități care contribuie la dezvoltarea personală a copilului, pentru a face față în situații de stres (stare de bine, reziliență, empatie, gestionarea conflictului).

• Capitolul III – IV este orientat spre înțelegerea fenomenului de bullying și reacțiile în situații de bullying online/offline.

• Capitolul V conține activități ce permit copiilor să reflecteze asupra celor învăţate/ experimentate, să ofere un feedback colegilor, facilitatorului.

Fiecare modul include descrierea activităților, fișe resurse teoretice și practice. Modulele sunt preconizate pentru 1 oră și 30 minute, însă studierea aprofundată a anumitor tematici necesită mai mult timp pentru pregătire.

Prezentarea detaliată a fiecărui modul include descrierea exactă a desfășurării activităților (momente teoretice, exerciții practice), a timpului și a materialelor necesare. Aceasta va permite fiecărui facilitator care posedă o anumită experiență să explice grupului subiectul respectiv. Activitatea dată este o propunere de lucru, însă ea poate și trebuie adaptată în funcție de grup, de propria experiență a facilitatorului, de necesități și de timpul pe care îl are la dispoziție.

Stop bullying - cunosc, înțeleg, aplic
Autor
Terre des hommes Moldova cu suportul UNICEF Moldova.
Data publicării
Limbi
Română, Rusă

Files available for download