Evaluarea vulnerabilității copiilor la schimbările climatice

Republica Moldova

snowfalls in April, Moldova
UNICEF/Moldova/2017/Foca

Cele mai importante articole

Evaluările riscurilor climatice se referă, de regulă, la efectele geologice ale schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea temperaturii, inundațiile, creșterea nivelului mării și variația precipitațiilor. Ocazional, în cadrul studiilor se analizează impactul riscurilor climatice asupra unor domenii specifice ale dezvoltării umane și creșterii economice, cum ar fi agricultura, sănătatea umană sau biodiversitatea. Foarte rare sunt studiile științifice în care autorii iau în considerare impactul pe care aceste riscuri îl vor avea asupra anumitor grupuri de persoane, ocupații sau surse de venit până la nivelurile de jos, la nivel raional – de exemplu.

În plus, modelele schimbărilor climatice nu recunosc frontiere administrative. Întrucât modelarea este bazată pe hărţi geofizice, administratorilor le-a fost greu să le interpreteze pentru utilizare proprie. Deși copiii sunt foarte expuşi la variaţiile climatice și la riscurile de dezastru, deoarece interpretările datelor geofizice adesea nu sunt adaptate pentru a fi utilizate de structurile de stat, evaluările riscurilor climatice nu cuantifică expunerea copiilor la riscurile și vulnerabilitățile specifice cauzate de climă care rezultă din acestea. Înțelegerea nivelului de risc și de expunere a copiilor este importantă pentru guvernare și procesul de planificare, în vederea reducerii riscurilor pentru copii și luării de măsuri de prevenire și atenuare. Prin urmare, în prezentul raport de evaluare am pus accentul pe informații științifice, convertite într-un limbaj accesibil, astfel încât factorii de decizie să perceapă riscurile în mod adecvat și să întreprindă acțiunile corespunzătoare.

În tot documentul am utilizat un limbaj simplu, astfel încât informaţiile ştiinţifice să poată fi înțelese de toți. În principiu, jargonul extrem de tehnic și științific este evitat și înlocuit cu fraze mai simple și mai ușor de înțeles de cititorii laici. În cazul utilizării limbajului tehnic, acesta este imediat explicat în text.

Autor
UNICEF Moldova
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Descarcă raportul

(PDF, 8,23 MB) (PDF, 10,35 MB)