Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020

și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova

Cele mai importante articole

Acest document reprezintă raportul final de evaluare pentru „Evaluarea intermediară a Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova”. Evaluarea a fost realizată în perioada mai- noiembrie 2019.

Obiectivele și Scopul evaluării. Obiectivele principale ale evaluării sunt următoarele: (i) evaluarea relevanței, eficienței, eficacității, durabilității, și posibilului impact al intervențiilor precum prezentat în Strategie și Planul de Acțiuni; (ii) să identifice și să documenteze lecțiile învățate; și (iii) să furnizeze recomandări clare privind ajustarea suplimentară a activităților și a cadrului de monitorizare și de evaluare a Strategiei și a Planului de Acțiuni pentru perioada rămasă de punere în aplicare.

Aceasta este o evaluare formativă intermediară care acoperă primele două faze ale implementării: (2014-2016) și (2017-2019) și are ca scop îmbunătățirea probabilității de a obține rezultate de succes prin ajustarea planurilor de intervenții și activități.

Scopul acestei evaluări este de a sprijini Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în evaluarea rezultatelor intermediare și a primelor rezultate ale realizărilor în implementarea Strategiei pentru Protecția Copilului și a Planului de Acțiuni corespunzător.

Screenshot 2021-09-20 at 15.59.26.png
Autor
Research Institute for Quality of Life (ICCV) and the Romanian Centre for Economic Modeling (CERME)
Data publicării
Limbi
Română, Engleză

Files available for download