Evaluarea funcționalității echipelor multidisciplinare pe cazurile de violență în familie (EVA)

în 12 comunități din raioanele Cahul și Ungheni

Violența domestică
UNICEF

Cele mai importante articole

Cooperarea multidisciplinară este un element de bază în încetarea violenței domestice și a violenței asupra copiilor. Datorită naturii complexe a cazurilor de violență asupra copiilor și femeilor, echipele multidisciplinare sunt adesea utilizate pentru a crește eficiența gestionării cazurilor și îmbunătăți răspunsurile pentru copii, femei și familii. 

Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, care totodată poartă un puternic caracter de gen, având în vedere că între 90 și 95% din totalul victimelor violenței în familie sunt femei.

Obiectivul principal al acestei evaluări este de a reflecta situația curentă privind aplicarea cadrului normativ, documentarea bunelor practici, dar și identificarea lacunelor și provocărilor care vor servi drept suport autorităților guvernamentale și locale(inclusiv prestatorilor de servicii), reprezentanților din sectorul neguvernamental și agențiilor internaționale pentru îmbunătățirea politicilor și practicii în domeniul prevenirii, combaterii și instrumentării cazurilor de violență în familie, inclusiv, a violenței față de copii.

Constatările cuprind informații cu privire la:

•             Identificarea, înregistrarea, documentarea și intervenția sectorială în cazurile de violență împotriva femeilor și violența în familie;

•             Intervenția și colaborarea intersectorială în cazurile de violență față de copii;

•             Colaborarea echipelor multidisciplinare (EMD) comunitare cu EMD raionale în oferirea serviciilor sociale.

Rezultatele evaluării prezintă deasemenea unele practici pozitive, dar și lacune existente în funcționalitatea EMD, în cazurile de violență față de copii și femei. Aceste rezultate permit înaintarea unor recomandări, în scopul îmbunătățirii situației în domeniul prevenirii și combaterii violenței  n familie pentru îmbunătățirea cadrului legal și normativ, cadrului metodologic, activității practice etc.

Acest material a fost elaborat în cadrul Proiectului EVA “Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de UN Women, implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Evaluarea a fost realizată de către Centrul de Investigații și Consultanță “SocioPolis”, la inițiativa UN Women și UNICEF.

 

Violența nu se tolerează
Autor
UNICEF, UN Women
Data publicării
Limbi
Română

Descarcă raportul

(PDF, 578,24 KB)